Het Oude Centrum

Nieuws

Buurtbewoner: Aad Bakker alias Aadje Handgranaat

Ik bezoek Aad Bakker (1956, Den Haag) in zijn atelier aan de Paviljoensgracht. Zijn bijnaam Aadje Handgranaat dateert van lang geleden. Hij hield ooit van wat groter vuurwerk, vandaar. Aad is ambachtsman in hart en nieren. ‘Zo ik iets ben, ben ik een slotenmaker’. Via een zaak in de Wagenstraat liep Aad stage in de slotenmakerij. En begon toen voor zichzelf. ‘Je hebt slotvervangers en slotenmakers, en ik besloot het laatste te worden. Ik repareer en bouw sloten zelf. Dat doen er niet veel meer. Zonde, want oude sloten zijn vele malen beter dan nieuwe, doe ze niet weg’, betoogt hij enthousiast. En wijzend naar zijn werkplaats: ‘Deze kast achter me heb ik ook zelf gebouwd. Weegt zo’n twee ton, zware klapdeuren, daar zitten al m’n onderdelen in: plat strip, vierkant koker, speciale profieltjes.’ Aad voelt zich thuis in zijn historische pandje: ‘Maar te veel oudbouw hier wordt vervangen door rottige nieuwbouw. Ik zou willen zeggen: gemeenteraad, wees zuiniger op je erfgoed!

Tekst gaat onder afbeelding verder

Foto: Martijn Scheermes

Woonde je altijd al hier in het Oude Centrum?

We woonden in Den Haag Zuidwest op Het Zicht. In maart 1977 ben ik hier komen wonen. Ik huurde een verdieping hiernaast op nummer 34, later had ik het hele huis. Toen kwam mijn werkplaats erbij hier op nummer 38. Het huis heb ik later verkocht. We hadden zulke mooie oude bomen voor de deur, we hebben er tien jaar voor gestreden. Toen kwam de zaagploeg, en een grindpad. Iedereen was ertegen. Luistert de gemeente eigenlijk wel?!

Een bijzondere herinnering uit de buurt?

Ja, de sloop van de overkant. Ik keek erop uit, het deed pijn om te zien. Een verlies voor het centrum. Er stonden oude huisjes, niet goed onderhouden, maar best wel leuk. Vooral het hoekpandje, een historisch pandje zoals nu nog aan de overkant staat, was mooi. Het zou blijven staan, maar de ontwikkelaars hebben ervoor gezorgd dat bij de sloop van het belendende huis ook het hoekpandje sneuvelde. Van die opzetjes, je kent ‘t wel.

Nog dingen die je in het bijzonder opvallen?

Dat er geen hond meer in de Boekhorststraat komt. Daar verdwenen de helft van de parkeerplekken. Met groen moest de loop erin gebracht worden. Maar de ene na de andere winkel loopt leeg. En wat overblijft zijn drie grote beleggingsgroepen die de prijs opdrijven. Jammer hoor.

Zijn er nog mooie winkels in de buurt waar je graag komt?

Ja, Radio Twente aan de Stille Veerkade. Niet mooi, maar ik kom er wel graag. Bolle Gerrit was dat vroeger, toen ze nog op het Groene Wegje zaten. Ik doe ook nog steeds wat aan elektronica. En ze hebben daar werkelijk alles op dat gebied: radiobuizen, transformators, schakelaars.

Tekst Kees Oosterholt

Overlast Gray Space in the Middle

“The Grey Space in the Middle: a gallery by day, and a pulsating club by night.”

Op 21 februari 2019 werd bekendgemaakt dat voor de Paviljoensgracht 20 en 24 de middelzware horeca vergunning in een zware vergunning zou worden omgezet, dit voor een periode van 5 jaar. In het eerste kwartaal van dit jaar liep de tijdelijke vergunning af. Op 29 augustus 2023 werd ook nog eens een zomerterras vergunning tot 29 augustus 2028 verleend. Als gevolg hiervan mag van 1 maart tot en met 31 oktober jaarlijks een zomerterras aan de gevel geplaatst worden. Dit terras mag daarbij geen hinder opleveren, dit is blijkbaar wel het geval.

Aan de voorkant een joelende massa, binnen de loeiende bass
De focus van The Grey Space in the Middle komt te liggen op het tijdslot tussen 17:00 en 03:00 uur, waarin de organisatie kunstprogramma’s gaat combineren met eten en nachtcultuur. Een omwonende spreekt nu al vol afschuw over geluidsoverlast, en denkt zelfs na over verhuizen. De nachtelijke bassgeluiden zorgen bij hem voor een constante spanning en wel op zo’n manier dat het naar eigen zeggen z’n leven grondig verpest. Een bewoonster van de Katerstraat geeft aan dat de herrie op het terras voor slapeloze nachten zorgt. Deze en andere bewoners kregen 10 juni vanaf 17:00 uur aan de Paviljoensgracht 20 de mogelijkheid hun grieven te uiten en zich te verenigen zodat ze bij een vergunningaanvraag gewichtiger bezwaar kunnen maken.

Geluid mag in de nacht ‘aan de gevel’ niet meer dan 40 decibel zijn. De geluidsnorm binnenin de woning is ’s nachts 25 decibel.

Gratis App om decibels te meten: Decibel X: DB Geluidsmeter

Melden overlast:
https://eloket.odh.nl/overlastmeldingformulier

Regelmatig overlast van luidruchtige mensen op het terras? Neem dan contact op met de politie via telefoonnummer 0900 – 8844.

Tentoonstelling Tijd Reizen, Dunne Bierkade 22


Tot 15-09-2024 in Galerie Collot, Dunne Bierkade 22

Het belang van de trek- en beurtvaart
Vervoer per schip was in vroeger eeuwen superieur aan vervoer over de weg. Er waren weinig verharde wegen, en een kar of koets kon weinig gewicht vervoeren. Een beurtschipper diende dan ook op vaste dagen en tijden te varen. Passagiers en goederen waren verzekerd van aansluitend vervoer in de volgende plaats op de route, zo was er een fijnmazig netwerk van openbaar vervoer over het water. De oudste beurtvaart van ons land dateert uit 1584 volgens een verleende octrooi op een “Dagelijksche Pakschuitdienst tusschen ’s-Hage en Amsterdam”. Enkele decennia later kwam de trekvaart als personenvervoer goed opgang. De beurtvaart, die naast goederen ook personen vervoerde, overleefde de trekschuit met meer dan een eeuw en eindigde pas in 1960.

Tekst gaat onder de afbeelding verder

Dunne Bierkade door Jan ten Compe, ca. 1750, Haags Historisch Museum

Scheepstypen en Transport in de Haagse Grachten

Het merendeel van de schepen dat door de Haagse grachten voer, had een laadvermogen van 30 tot 60 ton. Veelvoorkomende scheepstypen waren de poon en de praam, die werden gebruikt voor het vervoer van landbouwproducten. De praam vervoerde daarnaast ook turf, vee en mest. Binnen de stad werden de schepen met stokken voortbewogen, en buiten de stad konden ze ook zeilen.

Daarnaast waren er kleinere schepen in deze regio, zoals de bok (15 tot 30 ton), die werd gebruikt voor het vervoeren van turf, hooi, modder en stadsafval. Nog kleiner waren de zomp en het schouwtje.

De Haagvaarder of Hagenaar was een specifiek scheepstype met een grotere laadcapaciteit, speciaal ontworpen voor de smalle Haagse grachten en bruggen. Vaak werden te grote schepen voor de stadsgrachten buiten de stad, bijvoorbeeld in de Vliet, overgeladen op Haagvaarders, die vervolgens de stad in voeren.

Tekst gaat onder de afbeelding verder

Galerie Collot
Galerie Collot is gevestigd in een voormalig bordeel en is vernoemd naar baron Collot d’Ecury die hier woonde voordat de verpaupering in dit deel van het Centrum na WO I toesloeg.
Naast de galerie ligt café De Pakschuit, met boven de entree een tegeltableau met “Dagelijksche Pakschuitdienst op Amsterdam”. Deze pakschuitdienst, die voorheen op de Amsterdamse Veerkade zat en later vanuit de Dunne Bierkade verhuisde naar de Laakhaven, toen na de demping van de meeste grachten alle beurtschippers uit het Oude Centrum moesten verhuizen, geldt als de oudste beurtvaart als “uitsluitende vaart” van ons land en dateert zoals gemeld uit 1584.

En verder
Tegenover nr. 18 zal een een motorpakschuit uit 1906 te zien zijn. In de tuin achter de buurtgalerie is de moestuin te bewonderen van restaurant Ethica, een van de restaurants van de Avenue Culinaire. Op Dunne Bierkade 12 herinnert een gedenksteen aan beurtschipper Leendert Sillevis, vanaf de 18e eeuw “marktschipper op Dordrecht”. Op nr. 29 zat een “schroefbootdienst” op Leiden, getuige een herdenkingsbordje naast de voordeur.

Openingstijden
ma – vr van 11.30 tot 18.00 uur, op donderdagen tot 20 uur. Vooraf aanmelden via www.trekschuit.info. Weekends alleen voor groepen.
De tentoonstelling is ontwikkeld samen met de Rijksdienst Cultureel Erfgoed, SHIE, het Haags Historisch Museum, het Buitenmuseum en De Ooievaart.

Vergadering van Gelovigen 150 jaar in onze buurt

Verstopt tussen de Dunne Bierkade en de Stille Veerkade in de tuinen achter Café De Paas ligt het Lokaal van de Vergadering van Gelovigen. In 1876, bijna 150 jaar geleden, startte Hermanus Cornelis Voorhoeve hier de Haagse Vergadering van Gelovigen, een evangelisch-protestantse beweging. Gert Radstake, Quinten Bril en André Vellekoop, leden van “De Vergadering”, vertellen hierover.

De uitgeversfamilie Voorhoeve speelde een vooraanstaande rol bij de groei van de ‘vergadering’ in Nederland. Herman Cornelis Voorhoeve, de vader van Johannes Nicolaas Voorhoeve, was hoofdredacteur van het maandblad Bode des Heils in Christus, een Bijbelstudieblad dat in 1858 door Hermans vader was opgericht. Daarnaast was hij hoofdredacteur van het Geïllustreerd Weekblad Timotheüs, dat hij in 1895 zelf had opgericht. Na het overlijden van Herman in 1901 nam Johannes zijn functies over en werd hij na enkele jaren beschouwd als leider van de Nederlandse Vergadering van Gelovigen. Johannes bleef hoofdredacteur van de Bode tot zijn overlijden in 1948. Na zijn dood nam zijn zoon Hans, die hervormd was, de taken niet over, waardoor de groep Vergaderingsbroeders de uitgave overnam. Via het wijdverbreide weekblad Timotheüs had de familie Voorhoeve veel invloed.

Geen normale kerk
Over de hele wereld heeft de Vergadering van Gelovigen aanhangers. In totaal vijf miljoen mensen in onder andere India, Engeland, China, de Verenigde Staten en Afrikaanse landen horen bij de “Vergadering”. Bij de Vergadering van Gelovigen gaat het vooral om de persoonlijke relatie met God maar komen de gelovigen wel samen om hun geloof te delen. De Vergadering van Gelovigen is geen normale kerk. Niemand is de baas en er is geen vaste dominee. Quinten legt uit dat op zondag vooral de mannelijke leden, de broeders, de diensten invullen. De mannen spreken tijdens de dienst “onder leiding van de Heilige Geest”, geïnspireerd door God, de anderen toe. Vrouwen mogen niet spreken. Quinten: “De rol van de vrouwelijke leden, de zusters, wordt langzaam wat groter, maar het is zoeken naar de balans en het bewaren van de eenheid. We willen niemand tekort doen.” Gert: “Tijdens deze erediensten wordt gezamenlijk gebeden en het Avondmaal gevierd.”

Net als in kerken wordt er ook gezongen. Dit gebeurt vierstemmig en zonder orgel of andere muziekinstrumenten te gebruiken. Het aantal leden is de laatste jaren minder geworden. Gert: “In de jaren vijftig waren er honderden gelovigen bij de diensten. Nu zijn er meestal twintig tot dertig deelnemers aan het Avondmaal.”

Tekst gaat onder afbeelding verder

Een verstopt gebouw
Omdat de Vergadering van Gelovigen geen normale kerk is, noemen ze hun gebouw ook geen kerk maar het Lokaal. Vanaf de Dunne Bierkade is het Lokaal achter de huizen van nummer 16 en 17 niet te zien. Door een poort en een lange gang kom je bij het rechthoekige gebouw dat in 1889 is gebouwd en in 1912 werd uitgebreid.

Tekst gaat onder afbeelding verder

Eenmaal binnen sta je in een vierkante zaal waar in het midden een luik in de vloer zit. Onder dit luik zit een soort betegelde badkuip met een kraan. De leden van de Vergadering vinden het belangrijk om mensen te dopen als ze volwassen zijn en daar zelf voor kunnen kiezen. Hiervoor gebruiken ze dit doopbassin midden in de kerk. Anders dan in veel kerken hangt er geen kruis aan de muur boven het spreekgestoelte, maar een tekst waar staat: “… totdat Hij komt.” Dit verwijst naar de eindtijd, het moment waarop Jezus terugkomt en er een nieuwe wereld aanbreekt, een belangrijk thema voor de Vergadering. André regelt als koster samen met zijn vrouw het beheer van het Lokaal. Ze wonen met hun kinderen in de kosterswoning op de eerste verdieping. Hij vertelt vol enthousiasme over het gebouw: “De dakconstructie van het oudste deel heeft houten binten en van het latere deel zijn ze van staal. Het was in die tijd uniek dat er geen steunpilaren in het midden van de zaal zijn toegepast.” Met vast onderhoud, en nieuwe investeringen zoals zonnepanelen, houden ze het bijzondere gebouw bij de tijd.

Gebouw voor de wijk
Behalve voor de diensten op zondag wordt het Lokaal ook steeds meer voor andere dingen gebruikt. Gert, Quinten en André vullen elkaar aan: “Op de zaterdagen kunnen daklozen deelnemen aan een gratis ontbijt. Gemiddeld zijn er ongeveer zestig daklozen aanwezig. Er zijn ook uitgeprocedeerde asielzoekers bij. Deze mensen worden ook geholpen bij het zoeken naar mogelijkheden om terug te keren naar het land van herkomst.” Het Lokaal wordt ook verhuurd aan migrantenkerken zoals de Afrikaander Kerk. Een Spaanstalig genootschap maakt gebruik van de kleine zaal. Ook worden er het hele jaar door activiteiten voor kinderen georganiseerd. Zo draagt de Vergadering zijn steentje bij aan de buurt.

Tekst: Jan Elsinga | Foto’s: Arjen Fokkema

Jeltje van Nieuwenhoven over dertig jaar in het Oude Centrum

Jeltje van Nieuwenhove werd in 1998 de eerste vrouwelijke voorzitter van de Tweede Kamer. Ze was al sinds 1981 lid van de Tweede Kamer en had er in 1994 genoeg van om steeds op en neer te reizen tussen haar woonplaats Amsterdam en Den Haag. Ze streek neer in het Oude Centrum, waar ze na dertig jaar nog steeds met veel plezier woont. In haar appartement aan de Gedempte Burgwal spreken we haar, niet over politiek, maar over het Oude Centrum.

Alles dichtbij huis
Jeltje van Nieuwenhoven is geboren in het Friese Noordwolde. Hier begon ze haar carrière als bibliothecaris. Dat ze nog steeds veel leest is te zien aan de omvangrijke boekenkast in de woonkamer. Ze is inmiddels tachtig jaar en pas zes jaar geleden gestopt als gemeenteraadslid in Den Haag voor de PvdA. Levendig vertelt ze over haar geschiedenis in de wijk. Jeltje: “De belangrijkste reden om in het Oude Centrum te gaan wonen is geweest, dat alles zo dichtbij was. Ik kon zelfs vaak even thuis gaan lunchen en als ik dringend nodig was in de Tweede Kamer, werd ik opgepiept en was ik er binnen 5 minuten. Ik ben heel blij met mijn appartement en het zicht op de gevels van oude gebouwen aan de overkant. Helaas is het zicht op de prachtige Nieuwe Kerk door nieuwbouw belemmerd geraakt.” In dertig jaar heeft Jeltje veel zien veranderen: “De buurt is mooier en schoner geworden, maar we zijn er nog niet.” Veel dingen veranderen gelukkig nog steeds. “Ik vind het leuk als je uit een steegje plotseling in de sterk vergroende Nieuwe Molstraat terechtkomt. Bewoners willen een leefbare buurt en hebben hier samen met de gemeente veel aan gedaan. Ook de Wagenstraat is veel aantrekkelijker geworden door de aanleg van groen, evenals de Boekhorststraat, die al vaak opknapbeurten heeft gehad.“

Tekst gaat verder onder de afbeelding

Blijvende discussies
Over andere zaken blijft de discussie voortduren. Jeltje: “Ik vind parkeren een interessant probleem, waar de meningen vaak over verschillen. Het stadscentrum moet autoluw zijn om aantrekkelijk te blijven. Ik denk dat geheel autovrij maken (afgezien van toeleveranciers), zoals sommigen willen, niet haalbaar zal zijn. Maar we moeten in ieder geval voorkomen dat automobilisten een half uur rondjes rijden om een parkeerplek te vinden. Toen ik raadslid was, vroeg de eigenaar van slijterij en museum Van Kleef of het mogelijk was vier parkeerplaatsen aan te leggen waar auto’s van bezoekers een half uur konden staan. Dat is echter niet te handhaven.” Positieve voorbeelden zijn er ook: “Dankzij de discussie over het weren van fietsen in de Grote Marktstraat is de verkeersafwikkeling op de Gedempte Gracht en Gedempte Burgwal verbeterd en is de straat veiliger geworden.” De prostitutie in de Doubletstraat blijft een lastig dilemma. “De omwonenden vinden dat de leefbaarheid achter blijft, maar we moeten ook denken aan de vrouwen die er werken.”

Liefde voor de wijk
“Ik vind dat Den Haag een goede beurt heeft gemaakt door in het Oude Centrum ook de Chinese wijk te vestigen. De viering van het Chinese Nieuwjaar is een prachtig kleurrijk schouwspel. Ook de Grote Marktstraat heeft een heel bijzondere stempel gekregen: het is de meest multiculturele en gemengde winkelstraat van Nederland geworden. Het Helena van Doeverenplein is behoorlijk aan het opknappen en het gebouw De Helena heeft een belangrijke culturele functie gekregen.” “Als ik langs het beeld van Spinoza aan de Paviljoensgracht kom, groet ik hem altijd even. Hij is een van de mooiste filosofen geweest. Hij was een religieus mens, die verdraagzaam was tegenover mensen met een andere geloofsovertuiging. Hij was zijn tijd ver vooruit waar het vrijheid van meningsuiting betreft. Mooi dat zijn grafmonument nog in de tuin van de Nieuwe Kerk staat. De kerk zou volgens mij veel meer gebruikt moeten worden voor concerten, want die heeft een prachtige klank. Ik vind het gebouw van stadhuis en bibliotheek ook heel geslaagd en mooi.” Tijdens haar wandelingen door het Oude Centrum slaat ze ook de restaurants niet over. “Vooral de terrasjes van de Avenue Culinaire op de (Dunne) Bierkade zijn belangrijk en sommige zijn extra gezellig door hun ligging op het water.”

Tekst: Jan Elsinga | Foto buiten: Arjen Fokkema

Hagenaars tonen hun favoriete plek

Vanaf 16 mei draait het in de biep om de Hagenaars en Hagenezen van de 44 wijken in Den Haag. Fotograaf Daniel Heikens, bekend van zijn werk aan de Matlas van Den Haag, heeft hen vastgelegd op hun favoriete plek in de buurt. In het magazine en de tentoonstelling “Haagse Mensen” delen ze wat deze plek zo speciaal maakt. Van een rustig strandje in Duindorp tot de Grote Markt in onze buurt. Dit initiatief, inclusief het magazine met de verhalen van deze trotse Haagse bewoners, draagt bij aan de ontwikkeling van de omgevingsvisie Den Haag 2050.

De omgevingsvisie Den Haag 2050 richt zich op de toekomst van de stad en de beslissingen die we samen nemen over bouwprojecten, natuurbehoud, transport, energie en veiligheid. Maar het gaat ook over het behoud van waardevolle plekken. Een aantal van deze bijzondere plekken worden belicht door de bewoners en ondernemers in Haagse Mensen.

Tot 26 juni zijn alle foto’s te bewonderen op de 4e verdieping in de Centrale Bibliotheek. Ook zijn er gedurende deze periode een selectie van de foto’s te zien in de wijkfilialen. Het magazine is gratis verkrijgbaar op diverse locaties in de stad, waaronder bibliotheken en wijkcentra. Daarnaast is het digitaal beschikbaar op www.omgevingsvisie.denhaag.nl.

Op woensdag en zaterdag gratis SUP’en

Supp’en in staand peddelen op een surfplank. Van mei t/m september organiseren Schoon, Doen we Gewoon en Kiteboardschool.nl een SUP-actie. In deze maanden SUP je op de woensdag en op zaterdag gratis door Den Haag. Naast de welbekende startlocatie bij Kaai 13 kan men dit jaar ook te water bij een nieuwe tweede op- en afstaplocatie bij Madurodam. Door de komst van een tweede locatie zijn er dit jaar nieuwe peddelroutes om te ontdekken én is het gebied waar afval uit het water wordt gevist vergroot.

Wanneer: Op woensdag kan je starten vanaf 15:00, 17.00 of 19.00 uur. Op de zaterdag kan je starten vanaf 13:00, 15:00 en 17:00 uur.
Kosten: Gratis als je zwerfafval gaat opvissen.
Locatie: Kaai 13, Dunne Bierkade 13, 2512 BC Den Haag en De Voskade (nabij Madurodam)

Belangrijk om te weten:
-Er is minimaal één volwassene aanwezig
-Je bent in het bezit van zwemdiploma A
-Je mag maximaal 2 uur op het water blijven
-Het materiaal (SUP-boards, schepnetjes, vuilniszakken) wordt verzorgd

Aanmelden doe je hier .


Samenvatting leefbaarheidsoverleg

Korte samenvatting van hetgeen is afgesproken/ toegezegd tijdens het leefbaarheidsoverleg, daarnaast een paar afspraken die we als bestuur van de wijkorganisatie hebben gemaakt met de wijkmanager:

De Helena
Binnenkort wordt er een aanbesteding gestart voor de exploitatie van De Helena. De projectleider van de gemeente zal eerst aan de slag gaan met het opstellen van een programma van eisen voor de invulling van het gebouw. Er wordt gezocht naar een partij die het pand kan exploiteren. Het pand blijft eigendom van de gemeente. In het programma van eisen worden in elk geval de volgende punten opgenomen:

 • Het pand moet een maatschappelijke en culturele invulling krijgen;
 • De Energiekas moet een plek krijgen en houden;
 • Er moet invulling worden gegeven aan een buurtkamer;
 • De creatieve verbinding tussen buiten en binnen, het Podium Helena, moet worden
  opgenomen in het geheel. Binnenkort zal er een gesprek plaatsvinden tussen projectleider en wijkorganisatie over het aanbestedingstraject en het vervolg.

Buurtkamer/buurtinitiatieven
Afgezien van een buurtkamer in De Helena kunnen bewoners altijd het initiatief nemen om met andere bewoners uit de wijk iets te organiseren, bijvoorbeeld een koffieochtend of kaartclub. De wijkmanager zal dit mogelijk maken met een geschikte ruimte en de mogelijkheid van koffie en thee tegen gereduceerd tarief (de Lutherse Kerk, het Schaakcafé, GreySpace). Ook de ruimte van de Wijkorganisatie, Paviljoensgracht 56, is beschikbaar.

Vergroening
Naar aanleiding van de zeepkist over de Spijkermakersstraat is er nu contact tussen de wijkmanager en omwonenden. Algemeen: initiatieven van bewoners worden zeer gewaardeerd, hiervoor geldt: neem contact op met de wijkmanager, bijv. over het vergroten van boomspiegels en het verbreden van geveltuinen. Overigens is de gemeente bezig met een zogenaamde groenkansenkaart, waarin alle mogelijkheden voor vergroening in kaart worden gebracht, ook initiatieven van bewoners kunnen hierin een plek krijgen. De wijkorganisatie kan hier ook een rol in spelen: verschillende ideeën voor vergroening van de wijk kunnen we bundelen en naar de wijkmanager sturen zodat we kunnen kijken wat er (mogelijk gerelateerd aan de groene kansenkaart) gerealiseerd kan worden. Ook kan de wijkorganisatie contact zoeken met verschillende groene initiatiefnemers in de wijk (waaronder de groepen in de veerkades, groene mol, glazen bol, pander, waterspin, groene ondernemers Boekhorststraat, groene route, kloostertuin, Spijkermakerstraat) om input te verzamelen en te bundelen. En tot slot: op 8 mei is er een gesprek met de opbouwwerker om te komen tot een groengroep van de wijkorganisatie.

Doubletstraat
Wat er nu concreet op de rol staat is het ontwikkelen van een nieuwe prostitutienota, de huidige loopt tot 2022 dus is aan vervanging toe. Hierin wordt ook aandacht besteed aan de Doubletstraat en de Geleenstraat. De projectleider zal met de stakeholders (o.a omwonenden, exploitanten, sekswerkers) gesprekken voeren. In mei stuurt het college een brief naar de raad, waarin het hele proces wordt beschreven. Inmiddels is de brief beschikbaar in het Raadsinformatiesysteem (RIS318710) en deze wordt 13 juni besproken in Commissie Samenleving. Los van de prostitutienota lag er ook nog de motie die oproept om naar de leefbaarheid rondom de Doubletstraat te kijken. In de afdoening staat:
“Het college neemt het initiatief om een gesprek met alle betrokkenen te organiseren. Dit stelt ons in staat de huidige overlastsignalen te identificeren en vervolgens gerichte aanvullende maatregelen te treffen. We staan open voor een constructieve samenwerking om de leefbaarheid in de straat te verbeteren”


Geluidsoverlast terras GreySpace

Op de zeepkist werd aandacht gevraagd voor de overlast van het terras van GreySpace tot ver na middernacht. Coskun zoekt uit wat er vergund is en als er sprake is van overtreding van de regels wordt er gehandhaafd.
Vragen of opmerkingen? Stuur een mail naar info@hetoudecentrum.nl

* 4 juni (wekelijks op dinsdag) wandeltocht

Wandelen onder leiding van sportcoach David.

Elke dinsdag om 17:00 start vanaf de Wagenbrug een wandeling onder begeleiding van sportcoach David voor iedereen die even de benen wil strekken, aan zijn of haar conditie wil werken of een paar pondjes kwijt wil. Je huisarts heeft al een paar keer het advies gegeven wat meer te gaan wandelen en je komt er maar niet toe. Wie weet helpt zo’n activiteit om je over de drempel te krijgen. 

De wandeling duurt een uur en eindigt ook weer op de Wagenbrug om 18:00 uur. Onderweg kan je altijd afhaken als het te veel wordt. Indien nodig wordt een rustmoment ingelast. 
Je hoeft je niet aan te melden voor de wandeling… gewoon aansluiten. 

david@buurtsportcoachdenhaag.nl

06 111 29126

Muziekcentrum Paard breidt uit

Het muziekcentrum gaat uitbreiden. In het naastgelegen gebouw komt onder andere een theaterzaal voor films en de platenzaak van The Recordcorner. Het Cultureel verzamelgebouw van ca. 1.200 m² komt midden in het Haagse popdistrict. GR8 biedt kantoorplekken, winkelruimte, vergaderzalen en een klein theater.

Voor muzikale en creatieve ondernemers is op de 1e en 2e etage werkruimte te huur. De komende tijd wordt het historisch pand klaargemaakt voor een creatieve toekomst. In de kelder komt een theaterzaal waar Paard muziek, films en spoken word programmeert. Op de begane grond komen de platenzaak van The Recordcorner en een winkel van Huis van gedichten. Op de tweede en derde etage is er plek voor muzikale en culturele ondernemers. De eerste plekken zijn al verhuurd aan o.a Girls in woods , Bleyenberg en De Betovering. In het najaar wordt het pand officieel geopend en tot die tijd zijn er pop-up concerten en events.

Tekst gaat onder afbeelding verder

Hoofd productie, techniek en gebouwbeheer René van der Zee:

“Het originele PAARD, voor de nieuwbouw, bestond uit Prinsegracht 10, 12 en 14.” Zoals zo vaak liepen de kosten van de verbouwing gigantisch uit de klauwen en werd pand 14 verkocht door de gemeente. “Die verkoop was nogal een weeffout.” zegt René. “Nummer 14 wordt namelijk volledig omsloten door PAARD. Het is zelfs zo dat de nooduitgangen van dat gebouw, uitkomen in het trappenhuis van de PAARD backstage (en er in de tijd dat de Seven nog bestond vaker dronken mensen bij ons het trappenhuis in liepen).” Om deze reden gaat PAARD pand 14 in beheer nemen om zo te zorgen dat het behouden blijft voor nachtcultuur. “PAARD wil het beheer doen, maar het programma komt van andere partijen.” Hier blijven het niet bij, er wordt ook iets gedaan met Prinsegracht 8 (voormalig Humanity House). “Het kleine theater dat zich in het pand bevindt en kwetsbaar programma dat Paard nu in de Kleine Zaal programmeert” Op deze manier lijkt het poppodium een nog grotere bijdrage te willen leveren aan het culturele aanbod in Den Haag. Ook zit er een praktische reden bij “Het feit dat beide panden grenzend aan Paard leeg staan is uniek voor dit moment en het is natuurlijk zonde dat beide panden al een aantal jaren niet gebruikt worden, terwijl Paard er graag mooie dingen voor Den Haag mee wil doen.”

Buurtbewoner op TV


Een Haags hofje met hamers, een fiets en een tafelvoetbalspel aan de muur. Dit is typisch Roel. Hij richt zijn moderne huis aan de Hamerstraat in met veel creativiteit, vondsten en humor.

Kijken naar NPO

Krakers aan het Spui

Een leegstaand pand tegenover het stadhuis in Den Haag is zondagmiddag gekraakt door de Haagse kraakbeweging. Volgens de actiegroep Woonopstand staat het pand ‘al jarenlang weg te rotten’ en ‘er zijn nog steeds geen signalen dat er op korte termijn iets gaat gebeuren’ met het pand.

Rond 14.00 werd de kraak bekend gemaakt. De actiegroep riep mensen op om solidariteit te betuigen en dit ‘heroverde pandje met ons te vieren’. Met de actie willen ze het stadsbestuur oproepen om over te gaan op ‘verregaande crisismaatregelen’ om woonrechten te garanderen. Daarbij noemen ze onder meer onteigening, invoering van een leegstandsverordening en een opheffing van het kraakverbod.

De actie vindt plaats tijdens de Housing Action Days waarbij in verschillende Europese landen een week lang aandacht wordt gevraagd voor het recht op wonen. ‘Laat deze actie het startschot zijn van een nieuwe golf aan kraakacties in de stad’, klinkt het vanuit de organisatie.

Op een zondagmiddag werd een leegstaand gebouw tegenover het stadhuis in Den Haag gekraakt door leden van de Haagse kraakbeweging. De actiegroep Woonopstand benadrukt dat het pand al geruime tijd verwaarloosd wordt en er geen tekenen zijn dat er binnenkort iets mee zal gebeuren.

De kraak werd aangekondigd rond 14.00 uur, waarbij de actiegroep mensen opriep om solidariteit te tonen en samen het ‘heroverde pandje’ te vieren. De actie is bedoeld als een oproep aan het stadsbestuur om dringende maatregelen te nemen om het recht op huisvesting te waarborgen. Deze maatregelen omvatten onder andere onteigening, het instellen van leegstandsverordeningen en het afschaffen van het kraakverbod.

De organisatie hoopt dat deze actie het begin zal zijn van een nieuwe golf van kraakacties in de stad.

Nuttige commercie?

De eerste Mobility Hub van Qpark en Shell in Nederland bevindt zich aan de Amsterdamse Veerkade 30 in Den Haag. Om deze Hub tot een succes te maken, heeft Shell vijf studenten van de Hogere Hotelschool Maastricht gevraagd om onderzoek te doen naar de functionaliteit ervan.

Anne, Youri, Roos, Minke en Marijn gaan zich de komende maanden over deze opdracht buigen en vragen aan buurtbewoners van Het Oude Centrum hun medewerking. Zij willen graag van u weten hoe deze hub zo ingericht kan worden dat u er als bewoner profijt van heeft. De studenten, die afstuderen aan de studierichting Horizons in Hospitality, gastvrijheid in breedste zin, denken dat zo’n mobility hub in de stad iets moet toevoegen aan de omgeving. Het zou bijvoorbeeld een centrale plek kunnen zijn met voorzieningen die op de specifieke wensen van de buurt zijn afgestemd.

Hoewel de Mobility Hub aan de Amsterdamse Veerkade wat uitstraling betreft voor de leefomgeving een aanwinst is, zou deze door het veranderen van de producten en diensten echt een meerwaarde opleveren voor bewoners. U kunt de studenten bereiken op: 06-40846204, het nummer van Roos.

Iftarmaaltijd Mescidi Aksa Moskee Wagenstraat


Donderdagavond 21 maart werd het dagelijks bestuur van het Oude Centrum en een aantal redactieleden van de wijkmedia gastvrij ontvangen voor de Iftar maaltijd in de Mescidi Aksa Moskee in de Wagenstraat. Op het plein ervoor stond een tent met tafels en stoelen voor letterlijk 200 man. Langzaam stroomde de tent vol mannen. Vrouwen eten in een aparte binnenruimte met eigen ingang. De wijkorganisatie kreeg als gemengd gezelschap een aparte tafel in de tent.

Elke avond werd er tijdens de ramadan een maaltijd geserveerd; elke avond opnieuw was er een grote toestroom gasten, iedereen was welkom ongeacht geloof en/of afkomst. ‘Delen’ was de boodschap die tijdens de ramadan werd uitgedragen. De gesegmenteerde borden werden volgeschept met soep, hoofdgerecht en nagerecht: een stukje baklava plus dadel. Op tafel stonden gesneden broden en flessen water.

Iedereen wachte totdat de zon onderging en het gebed door de imamwerd uitgesproken. Daarna gegeten, ter afsluiting vond in de moskee het dankgebed plaats. Toen de schemer inviel ging iedereen voldaan zijn weegs en keerde de rust om de moskee terug. Dank aan het bestuur van de moskee voor de vriendelijke ontvangst. 

Zero-emissiezone

Wat is uw mening over de invoering van een zero-emissiezone voor bestel- en vrachtauto’s in het centrum van Den Haag vanaf 1 januari 2025? Deze maatregel is bedoeld om de luchtkwaliteit te verbeteren en een gezondere omgeving te creëren voor bewoners en bezoekers. Het concept-verkeersbesluit staat alleen schone voertuigen toe, zoals elektrische of waterstofauto’s. U kunt uw mening kenbaar maken door een zienswijze in te dienen van 15 maart tot 11 april 2024. Het concept-verkeersbesluit is te vinden op de website van Overheid.nl of in het Den Haag Informatiecentrum. U kunt uw zienswijze indienen via e-mail naar zezonecentrum@denhaag.nl of per post naar het adres van de gemeente Den Haag. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de gemeente Den Haag of logistiek070.com.

Buurtbewoner Simon Stevin (1548 – 1620)

De wis- en natuurkundige Simon Stevin verhuisde omstreeks 1577 naar het huidige Nederland, en schopte het hier tot raadsman van Prins Maurits, zoon van Willem van Oranje. Met zijn frisse kijk verrijkte hij nieuwe terreinen zoals architectuur, boekhouding, fysica, krijgswetenschap, navigatie, politieke wetenschappen, stedenbouw, waterbouwkunde en de wiskunde. Simon is vooral bekend als de uitvinder van het decimale stelsel. -In 1792 werd de eerste Amerikaanse dollar geïntroduceerd. Thomas Jefferson had het plan om de munteenheid te structureren volgens het decimale stelsel en verwees in zijn argumentatie naar De Thiende van Stevin. Zijn initiatief slaagde, waarbij 1 dollar gelijk werd gesteld aan 100 cent en 1/4 dollar aan 25 cent.- Simon formuleerde ook antwoorden op concrete vraagstukken van bestuurders, ingenieurs en legeraanvoerders.

Tekst gaat onder afbeelding verder

In 1620 is Stevin in Den Haag overleden. Zijn huis stond in de Joodse Buurt, in de Raamstraat. Dat pand (nr 42/47) bestaat nog steeds. In maart 1612 liet hij het voor 3.800 gulden bouwen. Beroemd is Stevin’s zeilwagen die plaats bood aan 28 personen en met 50 km/uur over het strand raasde. De eerste rit maakten ze in februari 1602, waarbij 27 binnenlandse en buitenlandse diplomaten aanwezig waren. Één van de passagiers was de toen 19 jarige Hugo de Groot, die na afloop van de rit er 22 gedichten in het Latijn, en 1 in het Nederlands over schreef. Het moet nogal een ervaring zijn geweest: in 2 uur van Scheveningen naar het Noord-Hollandse Petten. Een afstand van ongeveer 90 kilometer waar men in die tijd met een paard 2 dagen over deed. De zeilwagen heeft daarna nog lang in de Scheveningse kerk gestaan.

Tekst gaat onder afbeelding verder

Stevin was bevriend met de vader van Hugo de Groot, Jan Cornets en deed samen met hem, eerder dan Galileï in Pisa, een valproef van de toren van de Nieuwe Kerk van Delft waarmee ze Aristoteles weerlegden die ervan uitging dat de snelheid van een vallend voorwerp evenredig was met zijn gewicht en omgekeerd evenredig met de weerstand van het omringende medium. Ze lieten twee loden ballen van verschillende massa vallen vanaf een hoogte van 9,42 meter om aan te tonen dat voorwerpen, ongeacht hun gewicht, met dezelfde snelheid vallen.

De belangrijkste politicus van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden en mede uitvinder van de verzekeringswiskunde Johan de Witt woonde ook in de Raamstraat voordat hij verhuisde naar zijn classicistische woonhuis aan de Kneuterdijk. Het oude woonhuis van Johan de Witt is helaas afgebroken. In 1672 brak het rampjaar uit, waarin de Republiek werd aangevallen door Engeland, Frankrijk en de bisdommen Munster en Keulen. Johan de Witt en zijn broer Cornelis werden beschuldigd van het slecht leiden van de oorlog en werd in Den Haag uiteindelijk gelyncht door een woedende menigte orangisten. Op de avond van de moord schreef Spinoza aan de Paviljoensgracht “Ultimi Barbarorum” met de intentie om het bij de Gevangenpoort op te hangen. Zijn huisbaas schilder Hendrick Van der Spyck sloot het huis af waardoor Spinoza verhinderd werd het daadwerkelijk op te hangen en zo het doelwit te worden van het ongewenste publiek. Ondanks zijn tragische einde wordt Johan de Witt herinnerd als een staatsman en een van de belangrijkste figuren in de Nederlandse geschiedenis.

Tekst gaat onder afbeelding verder

Toen de zeeman in het gedicht van Hugo de Groot, een van de meest belezen personen van de zeventiende eeuw, de wagen langs zag vliegen vroeg hij zich af of dit voertuig niet indrukwekkender was dan het schip van de Argonauten die met deze boot, nog voor de Trojaanse oorlog, naar Colchis voeren om het gulden vlies (de gouden vacht van de god Chrysomallos) te bemachtigen. Volgens de mythe werd de Argo gebouwd door Pallas Athene onder andere de godin van de zeevaart, als eerbetoon aan haar oom Poseidon, god van de zee. Door naar de Argo te verwijzen transformeerde Hugo de opvarenden in Argonauten, en gaf hij hen daarmee de grandeur van mythische helden.

Toen hier de walvis lag bijna zo groot als het strand,
Waar Katwijk de naam draagt van het oude vaderland,
En nergens zag men de zeeman zo verschieten,
Als toen hij de wielen zag vliegen met de sprieten,
Hij zei: is dit een werk zoals de Argo, of nog meer,
Dat Pallas heeft gemaakt haar grijze oom ten eer,
Is dit de wagen niet, waarmee de Heer de baren,
Met zijn drietand laatst over het land heeft gevaren,
Toen het volk verschrikt, als op de jongste dag,
De omgewoelde grond van de aarde beven zag?

Hertaling

Buurtschouw Oude Centrum + Q & A

Buurtschouw

Bezocht gebied: tussen Amsterdamse Veerkade oneven nummers vanaf Wagenstraat, Spui, Bierkade, Wagenplein, inclusief Kranestraat, Bierstraat en Aprochestraat.  

Type woningen in dit gebied: Er zijn veel sociale huurwoningen, studentenhuisvesting en expatsappartementen.   

Note: Uit een mini interview met wijkbewoners die we, tijdens onze rondgang tegenkwamen) werd duidelijk dat een aantal bewoners in dit gebied het wijkmagazine niet lezen en niet op de hoogte zijn van het bestaan van de website. 

Overzicht is opgemaakt door buurtbewoners: Marie Thérèse, Mieke, Marsel en Conny.

Afvaloverlast
Witgoed, grofvuil, huisvuil, winkelwagentjes en lachgascilinders op diverse plaatsen: Bierkade, vooral in Kranestraat voor flats en flat Amsterdamse Veerkade 41. 
Bij constatering direct een melding maken met een foto via de app.
Afvaloverlast van bezoekers Warung Mini XL, hoek Amsterdamse Veerkade en Kranestraat. 
Bij constatering direct een melding maken met een foto via de app.
In Kranestraat stoep vol tuinafval en in Bierstraat kerstbomen.  
Bij constatering direct een melding maken met een foto via de app.
Te weinig afvalbakken en niet zichtbaar geplaatst.
Ik overleg dit intern met milieubeheerder. De situatie moet namelijk ter plekke beoordeeld worden. Dit kunnen we op verschillende manieren doen.Ik kom hier nog op terug.
Gebrek bij bewoners aan kennis over afvalregels.  
Advies huis aan huis mailing regelgeving in verschillende talen en handhaving opschalen? Incl. gele vuilnis zak? 
Goed idee! Ik vraag intern na of er een bestaande flyer is of naar mogelijkheden om een nieuwe flyer te kunnen ontwikkelen.

Parkeer- en verkeersoverlast: 
Bezoekers Warung Mini XL veroorzaken parkeeroverlast. 
Handhaving gaat hierover in gesprek met ondernemer.
Foutparkeren op stoep voertuigen naast de ingang van Q-park parkeergarage in de Kranestraat: Parkeerverbod wordt genegeerd. 
Melding maken van overlast in de openbare ruimte.
Foutgeparkeerde deelscooters (ook naast of tegenover de ingang van Q-park Krane straat): verwijzing naar mobilteitshub op Amsterdamse Veerkade laat te wensen over = onzichtbaar!! Bord naast de kerkmuur is verwarrend.
Ik vraag na bij Coskun of wegbeheerder bij wie de verantwoordelijkheid ligt.
In de Kranestraat (gedeelte naast Q-park geldt een vrachtwagen verbod: hier bevindt zich laad-en losruimte voor Spuitheater!? Bord kan weg.  
Ik vraag na bij Coskun of wegbeheerder bij wie de verantwoordelijkheid ligt. Rijrichting uitgang parkeergarage Q-park Amsterdamse Veerkade is voor veel mensen onduidelijk: automobilisten hebben niet altijd door dat ze NIET om de vluchtheuvel heen hoeven maar gewoon linksaf kunnen slaan. Graag een melding + foto maken en mailen naar wegbeheercentrum@denhaag.nl.
Afslaand verkeer voor parkeergarage Qpark Veerkade geeft problemen met recht doorgaand fietsverkeer en overstekende voetgangers. 
Graag een melding + foto maken en mailen naar wegbeheercentrum@denhaag.nl.
Pakketbezorgers en bezorg services van supermarkten racen met hun voertuigen over de stoep racen en parkerenop de stoep (Amsterdamse Veerkade) Wordt veroorzaakt bij gebrek aan parkeerplaatsen? Dit kan besproken worden tijdens de bijeenkomst met collega mobiliteit. Stadsdeel gaat enkel of onderhoud en beheer. Ook geldt bij constatering melding te maken want dan kan handhaving hierop acteren.
In Kranestraat te weinig fietsnietjes.  
Iedereen mag een aanvraag doen van een fietsnietje voor de woning. Dit wordt door de beleidsafdeling beoordeelt en niet door het stadsdeel.
Op Wagenplein hoek Bierkade richting Amsterdamse Veerkade staat een reclamebord dat het uitzicht belemmert van verkeer dat uit de Bierkade de Wagenstraat in rijdt.  
Graag een melding + foto maken en mailen naar wegbeheercentrum@denhaag.nl.

Groenvoorziening: 
In de Kranestraat staan plantenbakken die niet worden onderhouden deze worden vooral gebruikt als afvalbak.
Deze melding wordt door Gerrit opgepakt.
Op het Spui ontbreekt groenvoorziening evenals in de Bierstraat en Aprochestraat. 
Deze melding wordt door Gerrit opgepakt.
Boomspiegels bij mobiliteitshub zijn nog niet aangelegd?  
Ik vraag dit na bij Gerrit.
Verdwenen toegang tot binnentuin Kranenstraat tussen huisnummer 94 en 96. Toegangshek zit op slot. Ik vraag dit na bij Coskun. Zou er een foto naar mij geappt kunnen worden van deze locatie?

Huisnummers en brievenbussen: 
In de Kranestraat zijn de huisnummers 47 tot 50 niet op ooghoogte geplaatst en de brievenbussen in de huiskamer achter raambekleding zodat bezorgen van briefpost problemen oplevert.   
Tijdens schouw bekeken. Verantwoordelijkheid ligt bij huurder.

Op nummer 13 van de Bierstraat ontbreekt een brievenbus zodat de post zichtbaar tussen de deur wordt geschoven. 
Bij vermoedens van onveilige of zorgelijke situatie, kan melding gemaakt worden bij politie.
Op Spui 289 zijn een aantal brievenbussen waaruit de briefpost puilt. 
Ik geef dit door aan Staedion.
Op Bierkade 19C is de brievenbus dusdanig hooggeplaatst dat deze niet bereikbaar is.   
Deze verantwoordelijkheid ligt bij Staedion, omdat het een woning van Staedion betreft. Ik geef dit door.  
 
Divers: 
Overlast hondenpoep 
Melding maken via app of denhaag.nl. Tevens overleg ik intern met Jeffrey over een mogelijke actie. Ik kom hier op terug bij jullie.
De stoepen in de Bierstraat zijn erg smal en daardoor niet toegankelijk voor kinderwagens, rolstoel- en rollatorgebruikers. En het laatste stuk aan de rechterzijde voor de Bierkade is zo smal dat dit ook niet geschikt is voor voetgangers.  
Dient besproken te worden bij bijeenkomst mobiliteit.
Met kettingen afgezette terrassen op de Bierkade.  
Dit gaat niet via het stadsdeel. Bij vermoedens van onjuiste en illegale plaatsen kan een melding gemaakt worden op denhaag.nl of 14070.
Hinderlijk geplaatste reclame borden: winkel hoek Amsterdamse Veerkade/Spui. Deze borden zijn hinderlijk voor voetgangers en fietsers (zeker in de spits). 
 
Voorstel om wijkschouw op een maandagmiddag te plannen.  
 —————————————————–

Vraag en antwoordsessie buurtschouw Oude Centrum 12-2-2024

 1. Er wordt hard gereden in de Stille Verkade/Amsterdamse Verkade. Bewoners vragen zich af of er een 30km zone overwogen kan worden.
  De gemeente (Wijkmanager Coskun) organiseert een bijeenkomst voor bewoners die hierover in gesprek willen gaan met collega Mobiliteit. We houden u op de hoogte van de datum en locatie voor deze bijeenkomst. Wilt u zich alvast aanmelden hiervoor? Dat kan via centrum@denhaag.nl.
 2. Hoe zit het met de pilot van 50 euro per dag betalen?
  In mei 2023 is de gemeente met een pilot gestart waarbij in een aantal straten in het centrum van Den Haag altijd het dagtarief van 50 euro betaald. Met de proef wil de gemeente ervoor zorgen dat er genoeg parkeerplek is voor bewoners.
  Dit geldt voor de straten: Aprochestraat, Amsterdamse Veerkade, Bierkade, Bierstraat, Dunne Bierkade, Glasblazerslaan, Helena van Doeverenplantsoen, Hamerstraat, Herderinnestraat, Hoge Zand, Kranestraat, Lange Beestenmarkt, Looijerstraat, Nieuwe Molstraat, Paviljoensgracht, Stille Veerkade en Zuidwal (tussen Paviljoensgracht en Boekhorststraat). In Scheveningen gaat het om de volgende woonstraten: Gevers Deynootweg (parkeerterrein voor de Oranjeflats), Harteveltstraat, Jongeneelstraat, Pellenaerstraat en Seinpostduin.
  Tussentijds wordt de situatie gemonitord. De pilot duurt minimaal een jaar. Na dit jaar wordt de situatie geëvalueerd. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het gratis telefoonnummer van het gemeentelijke contactcentrum 14070.
  Voor meer informatie over de regeling zie onderstaande links:
  Besluit: Regeling tot achtste wijziging van de Regeling parkeerregulering en parkeerbelastingen Den Haag 2022 Gemeente Den Haag (raadsinformatie.nl)
  Commissiebrief: Toelichting bij aanpassing bijlage Regeling parkeerregulering en parkeerbelasting 2022 Gemeente Den Haag (raadsinformatie.nl)
  Beleid parkeren: Parkeerbeleid 2021-2030 – Den Haag
 3. De bezorgingsscooters van Newyorkpizza staan overdag binnen, maar in de avond buiten. Dit zorgt voor een broedplaats van bezorgingsscooters in de avond en belemmert de weg voor voetgangers/passanten.
  Handhaving gaat hierover in gesprek met ondernemer. Bij constatering dient een melding gemaakt te worden via de link Meldingen – Den Haag of 14070. Dit betreft een melding openbare ruimte.
 4. Er wordt foutgeparkeerd op straten door bezoekers van Warung mini. Ook staan er auto’s geparkeerd op het laden en lossenplekken.
  Hier moet bij constatering zelf een melding met een foto van gemaakt wordt.
 5. In de afgelopen weken is een aantal keer het alarm afgegaan in de q-parkgarage in de nacht.
  Bij dit soort situaties direct melding maken bij Politie via 0900-8844.
 6. Felyx scooters blijven op straat in de Kranestraat geparkeerd staan terwijl er een aparte plek in de Q-parkgarage is.
  Handhaving gaat hierover in gesprek met Q-park en neemt dit gebied op als aandacht locatie.
 7. Bij en rondom het nisje op de Kranestraat is sprake van veel poep- en afvaloverlast.
  Het nisje bevindt zich op de grond van de gemeente maar grenst aan de ingang van een wooncomplex dat in bezit is van woningbouwcorporatie Staedion. Staedion heeft voorgesteld dat zij op eigen kosten een hek gaan plaatsen. De gemeente overlegt intern over hoe dit gerealiseerd kan worden.
 8. Op de Kranestraat staan een aantal fietsenbeugels direct voor een portiekingang. Op deze plek staan altijd heel veel fietsen waardoor het de weg voor passanten en bewoners van de portiekwoning belemmert.
  De gemeente bekijkt of de fietsenbeugel verwijdert kan worden gezien de onveilige situatie voor kinderen.
 9. Geluidsoverlast buren/studenten Bierstraat
  Direct contact opnemen met Politie.
  11.Op de Bierkade is er veel hondenpoep.
  Bij constatering, melding afval maken via Meldingen – Den Haag of 14070.
 10. Een bloembak bij ondernemer Yuzu wijkt uit naar de autoweg.
  De gemeente gaat langs bij de ondernemer.
 11. Slijterij Bako heeft een bord op stoep staan wat de wegen voor voetgangers belemmert.
  De gemeente gaat langs bij de ondernemer.
 12. Bezoekers Warung mini parkeren op de hoek van de Bierstraat. Ze houden de weg op. En er wordt geparkeerd op laden en lossen parkeerplaatsen voor de Warung Mini. Hierdoor kan de ondernemer zelf niet parkeren en stopt vaak op de weg. Bij constatering, melding maken via Meldingen – Den Haag of 14070 of via de Politie.

 

Beperken overlast meeuwen tijdens broedseizoen

Worden uw huisvuilzakken opgehaald? Dan weet u dat meeuwen deze zakken regelmatig openpikken. Dit geeft zwerfvuil en overlast en trekt ongedierte aan. 

Van april tot en met augustus is het broedseizoen. De gemeente probeert de overlast van meeuwen zoveel mogelijk tegen te gaan. Bijvoorbeeld door het gratis aanbieden van stevige gele vuilniszakken. De vogels kunnen deze zakken minder makkelijk openpikken. Een meeuwenzak is geel, omdat deze kleur voor meeuwen erg onaantrekkelijk is. Deze meeuwenzakken hebben een formaat van 60×80 cm (zelfde formaat als de Komo afvalzak) maar met een dikte van 80 micron extra zwaar en door meeuwen niet kapot te krijgen. U kunt de gele zakken bij u in de buurt ophalen bij de volgende locaties:

 • Wijkorganisatie Het Oude Centrum, Paviljoensgracht 56, 2512 BR Den Haag
  Donderdag van 16.00 tot 19.00 uur 
 • Stichting Jeugdwerk, Centrum de Jeugdhaven, Prinsegracht 67B, 2512 EX Den Haag. Dinsdag en donderdag van 9.30 tot 13.00 uur 

Wat u zelf nog kunt doen om meeuwenoverlast tegen te gaan leest u op de pagina Meeuwenoverlast beperken – Den Haag

Eten in de Helena

Verschillende initiatieven verzorgen activiteiten in de keuken en het restaurant.

Bezoekersadres: Helena van Doeverenplantsoen 3

Openingstijden:

maandag – gesloten
dinsdag – 10:00 tot 16:00 Cafe de Helena
woensdag – 10:00 tot 16:00 Cafe de Helena
woensdagavond – 18:00 tot 22:00 Volkskeuken
donderdag – 10:00 tot 16:00 Cafe de Helena
woensdavond – 18:00 tot 22:00 Conscious Kitchen
vrijdag – 10:00 tot 16:00 Cafe de Helena
vrijdagavond – 18:00 tot 22:00 Ran’s Kantine
hele zaterdag – 12:00 tot 22:00 Ran’s Kantine

De Volkskeuken is van en voor iedereen die komt eten. We koken gezond en vegetarisch, wassen af en dat doen we samen. Elkaar ontmoeten, gezellig en gezond. Klik hier om te reserveren en te helpen. Richtprijs voor het eten is 6,50 euro pp.

De He-y-lena Cafe is elke dinsdag t/m vrijdag geopend van 10:00 tot 16:00 uur. Hier kan je terecht voor een kopje koffie of thee met iets lekker en een simpelen lunch. Klik hier voor het menu.

Ran’s Kantine is elke week geopend op vrijdagavond (18:00-22:00 uur) en zaterdagmiddag (12:00-14:00 uur) en zaterdagavond (18:00-22:00 uur).
Op vrijdag- en zaterdagavond serveert chef Ran een maaltijd bestaande uit verschillende gerechten voor een vaste prijs (17,50 euro). Je zult Ran zijn land van herkomst Israel, zeker terug proeven in de maaltijden.

Duurzaamheid op het dak

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van Duurzaam Den Haag vertelden wijkbewoners Iris Schutte en Annechien Meijer over hun activiteiten op het gebied van Duurzaamheid.
Iris Schutte liet weten dat het huurcontract met de Stichting Helena is getekend en dat op het dak van dit pand gestart wordt met de bouw van de energie kas.
Annechien Meijer van het laboratorium voor Microklimaten start op 28 februari met cursussen hoe je een tropische daktuin of balkon kunt aanleggen waar je je eigen avocado planten en andere tropische gewassen kunt kweken. Waar je je kunt opgeven en of er kosten aan verbonden zijn is niet bekend.
Meer weten: http://www.microclimates.nl/about

Betere hulpverlening gezinnen

Centrum Jeugd & Gezin, Paviljoensgracht 12512 BL ‘s-Gravenhage

RondomJou gaat met Kracht en de gemeente vanaf januari de komende 8 jaar de jeugdhulp verzorgen. Zij zijn verantwoordelijk voor preventie, basiszorg en specialistische jeugdhulp in Den Haag.

Op dit moment zijn er bijna 190 verschillende zorgaanbieders voor jeugdhulp in Den Haag. Gezinnen krijgen daardoor niet altijd snel de juiste hulp. Wanneer een gezin gebruikmaakt van jeugdhulp, hebben ze vaak contact met veel verschillende instellingen. De gemeente wil dat eenvoudiger maken.

Vanaf januari kan elke inwoner met hulpvragen over opvoeden en opgroeien terecht bij 1 organisatie. Voor het Oude Centrum zit die organisatieaam aan de Paviljoensgracht 1. Samen zorgen Kracht, rondomJou en de gemeente dat er meer duidelijkheid is voor gezinnen over aanmeldingen, verwijzingen, wachtlijsten en beschikbare hulpverleners. Er komt ook meer duidelijkheid voor huisartsen en andere verwijzers. RondomJou en Kracht kunnen hen namelijk een beter overzicht geven van alle zorgaanbieders. Dat leidt tot kortere wachttijden.

https://www.cjgdenhaag.nl/

Buurt inspraak (participatieverordening nieuwe stijl)

De gemeente heeft al een aantal bewonersorganisaties gesproken. Zij wil nu verder in gesprek met andere bewoners, ondernemers en organisaties. Zoals jij. De gemeente werkt op deze manier aan een document met regels over participatie. Dit gaat over hoe bewoners, ondernemers en organisaties kunnen meedenken en meebeslissen over wat er in de stad gebeurt. Hoe denk of beslis jij mee over jouw straat, wijk of stad? Deel je mening en vul de onderstaande keuzewijzer in.

https://doemee.denhaag.nl/wiemaghetzeggen/

Met de participatieverordening speelt de gemeente in op de Wet “Versterking Participatie op Decentraal Niveau”, die momenteel in afwachting is van goedkeuring door de Tweede Kamer. Zodra de wet van kracht wordt, zal de nu verplichte inspraakverordening worden uitgebreid tot een participatieverordening. Gemeenten dienen dan aan te geven of, hoe en wanneer zij hun inwoners willen betrekken bij het vormgeven en uitvoeren van beleid. De wet beoogt dat gemeenten niet slechts voor traditionele inspraak kiezen, maar eerder een ambitie tot meer participatie tonen.

Op woensdag 31 januari is er een Stadsgesprek ‘Wie mag het zeggen?’ bij The Social Hub. Hoe denk of beslis jij graag mee in je straat of wijk? Tijdens deze avond bespreekt de gemeente de resultaten van de Keuzewijzer en gaan ze direct met bewoners in gesprek over de regels voor participatie. Ga langs en deel jouw ervaringen en ideeën. Meld je aan voor het Stadsgesprek.

Luchtkwaliteit Amsterdamse Veerkade inzien

De gemeente monitort nauwlettend de luchtkwaliteit in Den Haag. Door middel van berekeningen en metingen wordt beoordeeld of de luchtkwaliteit verbetert. In de gehele stad voldoet de luchtkwaliteit aan de Europese normen. Het is van essentieel belang voor de gezondheid van zowel inwoners als bezoekers om verdere verbeteringen aan te brengen.

Indicatoren

Verkeer is een belangrijke bron van stikstofoxiden (NOx = NO [stikstofmonoxide] + NO2 [stikstofdioxide]). Stikstofdioxide kan voor mensen schadelijk zijn. Dat komt omdat het door kan dringen tot in de kleinste vertakkingen van de luchtwegen. Daardoor gaan de longen minder goed werken. Mensen kunnen luchtwegklachten en astma-aanvallen krijgen. Het komt ook voor dat mensen gevoeliger worden voor infecties. Je wordt dan bijvoorbeeld sneller verkouden. Een substantieel deel van het uitgestoten NO wordt in de lucht omgezet in NO2. In drukke straten en in de nabijheid van snelwegen zijn de concentraties van stikstofoxiden, waaronder van stikstofdioxide, verhoogd. De EU grenswaarde voor NO2 concentraties van 40 µg/m3 is volgens het Compendium voor de Leefomgeving in 2022 niet overschreden. Gegevens van 2023 zijn er nog niet.

Fijnstof (PM10) is dan weer één van de vier indicatoren voor smog. De andere drie zijn: ozon (O3), stikstofdioxide (NO2) en zwaveldioxide (SO2). Het RIVM meet deze vier stoffen en gebruikt een luchtkwaliteitsverwachting om te waarschuwen als er smog voorkomt of verwacht wordt.

Je kunt hier de recente meetgegevens van de Amsterdamse Veerkade zien.

Elke 1e zondag van de maand| Fietstocht vanaf Haagse Harry

Op elke eerst zondag van de maan Zondag om 16.00 uur kan je meedoen aan de fietstocht onder de gele vlag van de Haagse Fiets Zwerm. Iedereen is welkom met een bakfiets, een elektrische fiets en ook als fietsmaatje. Het is gratis en je hoeft je niet aan te melden. De start is bij het beeld van Haagse Harry in de Grote Marktstraat.

De tocht duurt een uur en dan gaat iedereen zijn weegs of wat met elkaar drinken. Elke eerste zondag van de maand wordt zo’n fietstocht gehouden. Het is een initiatief van Remco de Rijk, de Haagse fietsburgemeester. Zijn streven is de fiets op nummer 1 te brengen in onze stad. Daarnaast ijvert hij voor de veiligheid van fietsers, vooral in de omgeving van scholen.

Podcast Frederick Linck | Gratis toegang tentoonstelling buurtbewoners

Wegens groot succes wordt de tentoonstelling van Frederick Linck in het Haags Historisch Museum verlengd tot en met 1 april 2024. En dit is geen grap! Vanaf 20 april is in dit museum dan de tentoonstelling over Haagse Harry te zien. 

De foto’s die Frederick Linck in zijn eigen buurt het Oude Centrum maakte, geven een fascinerend beeld van een Haagse binnenstadswijk in de jaren ’70. Tegelijkertijd makenze ook nieuwsgierig: wie zijn deze geportretteerde buurtbewoners? Wat was dit voor wijk?De foto’s die Frederick Linck in zijn eigen buurt het Oude Centrum maakte, geven een fascinerend beeld van een Haagse binnenstadswijk in de jaren ’70. Tegelijkertijd maken ze ook nieuwsgierig: wie zijn deze geportretteerde buurtbewoners? Wat was dit voor wijk?

Conservator Lex van Tilborg en stagiaire Lynn Ruiter van het Haags Historisch Museum gingen op zoek naar de verhalen achter de foto’s. Ze interviewden zes mede buurtbewoners van Frederick Linck uit de jaren ’70. Beluister hier de podcast met drie afleveringen van ruim een half uur.

Aflevering 1: Kunstenaars, criminelen en excentriekelingen – de aantrekkingskracht van een wijk in verval

Aflevering 2: Hoerenbuurt – wonen tussen sekswerkers en pooiers

Aflevering 3: Laatste huizen – Kaalslag en buurtprotest

Met dan aan:

 • Johan Doesburg
 • Hanny Hazenbroek
 • Conny Kuipéri
 • Marjolein Linck
 • Rien Monshouwer
 • Vincent Voorhoeve
 • Eelco van der Waals

Het Danspaleis is een ‘tankstation van levensvreugde’

Elke laatste vrijdag van de maand. Eerstvolgende Vr 26 jan / 14.00 – 16.00
DANSPALEIS Amare Spuiplein 150, 2511 DG Den Haag

Net buiten onze wijk, maar te leuk om niet te vermelden. Het Danspaleis is namelijk een ouderwets gezellig dansfeest voor ouwelui en iedereen die van swingen houdt. De PlatenDraaier (PD) trekt oude krakers uit de koffer van de sterren van weleer, zoals Johnny Hoes, Louis Prima, Lieve Hugo en Doris Day. Van meezinger tot tranentrekker, van merengue tot Engelse wals en van polonaise tot rock-’n-roll: met Het Danspaleis is het altijd bal.

“Mijn moeder loopt heel weinig, want ze heeft aan alle kanten artrose. Maar als ze danst, vergeet ze alles.”
Dochter van een deelnemer 

De missie van het Danspaleis is om alle ouderen in Nederland vitaal en inclusief te houden. Met dit ‘tankstation van levensvreugde’ wordt eenzaamheid aangepakt. Vanuit de visie dat muziek een magisch middel is om mensen bij elkaar te brengen en in beweging te zetten, is de Danspaleisformule ontwikkeld. Het Danspaleis maakt geen onderscheid en danst dwars door verschillen heen. Het is een ontmoetingsplaats die aanmoedigt om actief te zijn, en legt het fundament voor een netwerk van mensen en vrienden die elkaar de helpende hand toesteken.

Nieuwe bakkerij Wagenstraat

Op de ramen van het pand aan de Wagenstraat 182A was in chocoladeletters te lezen: “Brood van Bro Coming Soon.” Dit pand, voorheen bekend van bakkerij Vlinder, heeft nu zijn deuren geopend als Brood van Bro.

De ambachtelijke zuurdesembroden, met een maakproces dat twee dagen per brood in beslag neemt, zijn al geruime tijd populair bij de horeca in Den Haag. De vraag van consumenten naar dit smakelijke brood heeft geleid tot de opening van de eigen bakkerswinkel. Bas Bergamin van Brood van Bro: “Anderhalf jaar geleden zijn we gestart aan de Westvlietweg en sindsdien hebben we aanzienlijke groei doorgemaakt, met een substantiële levering aan de horeca. Door de groeiende vraag van consumenten hebben we besloten deze stap te zetten.”

De officiële opening was in januari. Het assortiment begint met enkele soorten brood en wordt later uitgebreid met belegde broodjes, zoetigheden en croissantjes. De nieuwe bakkerij is open voor bezoekers van woensdag tot en met zaterdag, van 09:00 uur tot 14:00 uur.

Den Haag breidt milieuzone (centrum) uit

Bedrijfsvoertuigen die het centrum van Den Haag binnenrijden moeten vanaf 2025 emissievrij zijn. In 2026 volgt uitbreiding richting de kust. Het nieuwe gebied loopt van de kust tot en met de Laan van Meerdervoort en van de Hubertustunnel tot aan de Monsterseweg. Deze nieuwe zero-emissiezone ligt tegen de zone van het Centrum aan. Wethouder Barker begrijpt dat dit om flinke investeringen vraagt van ondernemers. De gemeente houdt daar ook rekening mee. Zo komt er onder meer een overgangsperiode en zijn er vrijstellingen voor allerlei groepen ondernemers. Voor ondernemers die het (nog) niet kunnen betalen, wordt een uitzondering gemaakt. Verder helpt de gemeente ook bij een soepele overgang naar elektrisch vervoer. Er rijden in ieder geval minder vieze vrachtwagens, dieselauto’s en oudere brom- en snorfietsen door de stad, concludeert Den Haag in een nieuw rapport.

Nieuwe bestemming Prinsegracht 2

Het schitterende hoekpand op Prinsegracht nummer 2 onderging een opmerkelijke transformatie dankzij de visie van horecaondernemer Maarten Hinloopen. Bekend van succesvolle etablissementen als de Zwarte Ruiter, Hoender en Hop, de Boterwaag en VaVoom aan de Grote Markt.

Volgens een stukje van Daphne Browne in Den Haag Centraal had Hinloopen al sinds de jaren tachtig zijn oog laten vallen op dit bijzondere pand uit 1645. De indrukwekkend hoge ramen waren destijds volledig afgeplakt, maar Hinloopen zag de potentie. Hij droomde ervan het pand te ontdoen van alles wat het bedekte en het terug te brengen naar zijn oorspronkelijke pracht.

Januari 2024
Dankzij een samenwerking met Stadsherstel, een erfgoedorganisatie die zich toelegt op de aankoop en restauratie van monumentale en beeldbepalende panden, is deze droom tientallen jaren later werkelijkheid geworden. In januari opent hier Café Brasserie Nationaal, een gelegenheid waar gasten niet alleen kunnen genieten van een borrel in het knusse bargedeelte, maar ook kunnen blijven hangen voor een voortreffelijk diner in het achterliggende brasseriegedeelte.

Het rijksmonument dateert uit de zeventiende eeuw (dezelfde tijd als de tegenovergelegen Boterwaag) en werd gebouwd voor een kamerheer. In 1894 werd het pand omgebouwd tot winkelruimte, waarbij het souterrain en de bel-etage werden verlaagd zodat een kelder en een begane grond ontstonden. Begin 1900 werd het een café met Franse invloeden: Café Nationaal.

Afval overlast januari

Oud en Nieuw in Den Haag

De gemeente Den Haag neemt een aantal maatregelen om schade en overlast door vuur of vuurwerk te voorkomen. We sluiten containers, halen kerstbomen op en zorgen dat u uw auto veilig en goedkoop kunt parkeren.

Afvalcontainers gaan op slot: samen houden we de stad schoon
Van 27 december tot en met 5 januari: alle textielcontainers zijn op slot.
Van 23 december tot en met 4 januari: grofvuil wordt niet opgehaald.
U kunt wel zelf uw grofvuil naar een afvalbrengstation brengen.
Neem uw afvalpas mee!

Zet uw kerstboom op de ophaaldag op de stoep

Van 2 januari tot en met 11 januari: de gemeente haalt 1 keer per week kerstbomen op. Op denhaag.nl/huisvuilkalender ziet u wanneer de gemeente in uw straat langskomt. Zet uw boom op de ophaaldag voor 07.45 uur op de stoep. U kunt uw boom ook naar het afvalbrengstation aan de Plutostraat of De Werf brengen.

Leuke kerstboomactie voor kinderen
Voor kinderen tot en met 12 jaar organiseert de gemeente de actie Verloot je boompje. Bij inleveren van je kerstboom krijg je dan een lootje. Deze actie komt ook het milieu ten goede. De bomen worden versnipperd en zo hergebruikt. Zie voor meer informatie over inleverpunten: verlootjeboompje.nl
Voor een veilige jaarwisseling: zie denhaag.nl/jaarwisseling

Magazine

Het decembernummer van het wijkmagazine Het Oude Centrum werd zaterdag de 16e wederom verspreid; altijd een gezellig moment. Voordat de verspreiders de straat opgaan komen ze eerst samen met medebewoners. Bij een kop koffie of thee praten ze bij.

Heb jij zin om een bijdrage te leveren aan onze buurt en wil je helpen bij het bezorgen? Meld je dan aan via info@hetoudecentrum.nl met als onderwerp “Bezorging Wijkmagazine” of kom langs tijdens de inloopmiddag op donderdag tussen 16.00 uur en 19.00 uur.

Het magazine verschijnt eens per kwartaal en het bezorgen kost ongeveer 2 uur van je tijd. Je krijgt dan een aantal straten toegewezen waar je de magazines kunt bezorgen.

De prijs van goedkope seks

In 2020 is bij de gemeente een petitie aangeboden die door zo’n 300 omwonenden van het oud schoolgebouw de Helena werd getekend met als doel de onveiligheid rondom het gebouw aan de kaak te stellen. Het aantal meldingen van overlast neemt in het Oude Centrum -ook bekend als Zuidwal- ieder jaar toe. In 2020 werden er in het Oude Centrum 25 meldingen gedaan op 100 inwoners. Dat is aanmerkelijk hoger dan de gemiddeld 7 in Den Haag.

Na een eenvoudig etentje in de Helena, een oud schoolgebouw van circa 8.000 m² waar nieuwe culturele functies voor worden gezocht, liep ik met m’n 2 disgenoten die ook in het Oude Centrum wonen in het regenachtige duister terug naar de Stille Veerkade. Sofie en Charlotte schrijven beiden voor het buurtblad zodat het logisch leek om een artikel in de Telegraaf, waar mijn overbuurman zijn medewerking aan verleende, kritisch tegen het licht te houden. Sander heeft eerder dit jaar een brandbrief naar de Haagse politieke partijen gestuurd over de overlast van prostitutiebezoekers in de wijk. Slechts één partij, Hart voor Den Haag, reageerde. Raadslid Ralf Sluijs bood hulp aan. Samen met een journalist van de Telegraaf brachten ze in een artikel het probleem landelijk onder de aandacht.

Woonwijk
De boodschap was helder: de buurt is uitgegroeid tot een volwaardige woonwijk met gezinnen en kwetsbare bewoners. Prostitutie hoort daar niet meer in thuis. In de 13 jaar dat Sander met zijn partner in de wijk woont, is er volgens hem weinig gedaan om die overlast te verminderen. De verhouding opvang, zorginstellingen en prostitutie in het Oude Centrum is al jaren scheef. Bewoners hebben tal van ideeën voor verbeteringen aangedragen, zoals de parkeerpilot om verkeersoverlast als gevolg van prostitutiebezoek te verminderen. De kern van het probleem is de aanwezigheid van prostituees in de Doubletstraat die volgens een deel van de bewoners gesloten dient te worden. Wat er met de dames moet gebeuren, is volgens Sander aan specialisten. De teneur van het bericht was mij veel te negatief. Zulke zaken horen ook bij wonen in het centrum. Ik vroeg me af hoe mijn tafelgenoten van zojuist daarover dachten.

Tekst gaat verder onder de afbeelding

Schilderij van Jan Steen: "De wijn is een spotter, de sterkedrank is woelachtig: al wie daarin dwaalt, zal niet wijs zijn." door de rode kousen herkennen we in het midden van een groep mensen een laveloze en overlast gevende prostituee.

Jan Steen 1663: aan de rode kousen herkennen we hier een -overlast gevende- prostituee

Buurtgeschiedenis: lusthuis, schilders en gespuis
Ongeveer op de plek van de Doubletstraat lieten de naamgevers er in 1615 een lusthuis (bordeel) bouwen. Decennia later voegden schilders als Jan van Goyen, Jan Steen, Paulus Potter en honderden andere kunstenaars zich in de nabijheid. Ook Van Gogh heeft gedurende 2 periodes in totaal 6 jaar in de buurt gewoond. Tijdens de laatste periode had hij een relatie met een prostitué waarmee hij blijk gaf weldegelijk economisch inzicht te bezitten, maar bij leven een schilderij verkopen zat er dan weer niet in.

Tekst gaat verder onder de afbeelding

Tekening van Gogh van Het Spui met de nieuwe kerk te Den Haag en een getekend kaartje van de Bierkade plus molen in weiland. Het Spui is nog net zichtbaar, in de 16e eeuw was dat een buurt met veel prostitutie

Boven Vincent van Gogh 1882: tekening Spui ter hoogte van de Nieuwe Kerk te Den Haag Onder Joan Blaeu 1649: linksonder molen in weiland achter de Bierkade


De Bierkade lag aan de rand van Den Haag, schilders keken vanuit huis uit over de weilanden. Bij goed weer was Delft zichtbaar. Tot in de 19e eeuw bestond de aangrenzende Schilderswijk uit weilanden: de Zusterpolder die werd bemalen door de Zustermolen en de Gortmolen. In 1874 verrees daar een wijk met de naam ‘het Rode Dorp’. Deze wijk werd ontwikkeld door de ‘Maatschappij van het Nut’ en had als doel om mensen met sociale problemen, de zogenaamde “asocialen” onderdak te bieden, en hen te helpen bij hun re-integratie. Van oudsher wordt het Oude Centrum dus bevolkt door kunstenaars, prostituees en ander gespuis. Historisch gezien concentreert het grootste deel van de Haagse criminaliteit zich in het Oude Centrum en de aangrenzende wijken. Criminelen begaan de overgrote meerderheid van hun strafbare feiten in voor hun nabijgelegen buurten.

Knallen
Terug naar die avond in oktober. We stonden op de Paviljoensgracht en twijfelden of we wel of niet een kijkje in de verderop gelegen Doubletstraat zouden nemen. Op dat moment hoorden we uit een onbestendige richting 3 schelle knallen. Een in donkere kleding gehuld sujet riep “Er wordt geschoten!” Nog voor Sofie en Charlotte hun mening over het artikel konden geven, werd in een paar klappen de relevantie ervan duidelijk. Het geschiet kende gelukkig geen slachtoffers… een deel van de wijk is misschien verdwaald, maar nog niet verloren.

Jacob Troost

Kogelinslag Paviljoensgracht oktober 2023

Kogelinslag Paviljoensgracht Den Haag

0 reacties op “De prijs van goedkope seks”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Storkie’s Crafty Monday 19:00 – 22:00 uur elke maandag

19:00 – 22:00 uur elke maandag Bierkade 22.

Elke maandagavond van 19:00 tot 22:00 uur is er een gratis creatieve sessie/ workshop met elke week een ander onderwerp en andere host(ess). Bijvoorbeeld: schilderen/ tekenen/ boetseren/ patchwork/ stempels maken

Deze sessies zijn op beginners basis en toegankelijk voor iedereen die het leuk vindt om creatief bezig te zijn en/of op een laagdrempelige manier mensen te leren kennen. De creatieve workshops zijn in het Engels en voornamelijk gericht op internationale studenten/ reizigers/ expats in Den Haag.

Energie uit de wijk Challenge 2023-2024

Hofje Wagenstraat 156-174 een van de winnaars van de Energie uit de wijk Challenge 2023-2024. De VVE van de Wagenstraat gaat een glazen overkapping met zonnepanelen plaatsen op 156 tot en met 174. Zo wordt stroom opgewekt en worden tevens de oude huisjes geïsoleerd. De gemeente Den Haag wil bewoners uitdagen om ook zelf op nieuwe manieren met energietransitie aan de slag te gaan. Met de challenge ondersteunt de gemeente inwoners met vernieuwende, duurzame ideeën om deze samen met buren, hun vereniging of club in hun wijk uit te voeren.

Na een intensief traject hebben bewonersgroepen hun initiatief gepitcht aan de jury en aan de stad.

De jury bestond uit:

Joris Wijsmuller, directeur stichting Duurzaam Den Haag (voorzitter)
Rabia Zurel, Haagse Jongerenambassadeur
Gijs Termeer, Directeur Klimaatbureau HIER
Laure Itard, Professor of Building Energy Epidemiology at the Faculty of Architecture and the Built Environment
Marcus Banai, Coördinator energiecoaches
Wilbert Schouten, voormalig Haagse Energietopper project VVE De HobbeVen, Schilderswijk


Deze voorlopers gaan nieuwe ideeën in de stad testen en realiseren. Zij inspireren hun buren, buurtgenoten en andere Hagenaars om ook hun omgeving schoner en groener te maken. Naast een subsidie van €250.000 (in totaal) ontvangen de initiatieven een jaar lang ondersteuning bij de realisatie van hun project.

Meer informatie over de voorwaarden vindt u op de pagina: Subsidie Energie uit de Wijk Challenge 2023 aanvragen

Fietspad Grote Marktstraat blijft

Dagelijks rijden zo’n 15.000 fietsers door de Grote Marktstraat. Het winkelend publiek stapt daar tussendoor. Zoals op zoveel plekken in het Centrum. Voor beiden is het goed uitkijken waar je fiets of loopt. De gemeenteraad heeft het voorstel aangenomen om duidelijker het verschil tussen fietspad en voetpad te markeren, zodat het voor iedereen veiliger wordt. Zeker als er zebrapaden komen voor voetgangers. Met dit laatste is Voorall, de belangenorganisatie voor mensen met een visuele beperking, heel blij. 

Scenius, wekelijks clubconcept in The Gray Space in the Middle

Scenius is een wekelijks clubconcept gebaseerd op gemeenschapsopbouw, samengesteld door een verscheidenheid aan muziekinitiatieven, op vrijdag tussen 22.00-02.00 uur. Het is geïnspireerd op de term scenius waarmee Brian Eno de creatieve intelligentie van een gemeenschap beschrijft. Een groot aantal muziekinitiatieven met interesse in gemeenschapsopbouw krijgen een residentie van drie maanden aangeboden, waardoor ze worden uitgenodigd hun scene uit te breiden. In de kelder van The Gray Space in the Middle Paviljoensgracht 20-24, 2512 BP Den Haag prijs 6,00 – 9,50.

Camera’s in en rondom het Helena van Doeverenplantsoen

De gemeente zal voorlopig surveillance camera’s installeren in en rondom het Helena van Doeverenplantsoen. Dit om de overlast van rondhangende jongeren te verminderen. Omwonenden hebben herhaaldelijk geklaagd over de hinder die deze jongeren veroorzaken en voelen zich onveilig in het gebied. Daarnaast zijn de camera’s bedoeld om drugshandel rond het plantsoen tegen te gaan.

De camera’s zullen zowel in het plantsoen als in de aangrenzende straten worden geplaatst. Het Hoge Zand, de Zuidwal en de Boekhorststraat zullen de grenzen van dit gebied vormen, en op verschillende openbare locaties binnen deze grenzen zullen tijdelijke surveillance camera’s worden geïnstalleerd. Het besluit van de gemeente blijft van kracht tot uiterlijk 31 mei 2024 en beoogt de overlast en criminaliteit in het gebied terug te dringen.

Bewoners ervaren al geruime tijd hinder van jeugd en jongvolwassenen in het gebied. Deze groep maakt zich schuldig aan het gebruik en verhandelen van drugs en alcohol, wat gepaard gaat met geluidsoverlast en zwerfafval. De gemeente heeft in samenwerking met de politie en handhaving al diverse maatregelen genomen, waaronder de implementatie van een persoonsgerichte aanpak voor bepaalde individuen en het opleggen van gebiedsverboden aan personen die geen gebruik wilden maken van deze aanpak.

Crowdfunding om postzegelhandel Wagenstraat te redden

rubriek: buren in het nieuws

06-11-2023

De nieuwe eigenaar Alex Schoenmaker probeert zijn zaak te redden door crowdfunding. Er zijn nu nog slechts 2 postzegelhandels in Den Haag, een op de Laan van Meerdervoort en een in de Wagenstraat. Het zou jammer zijn als laatstgenoemde zaak zou moeten sluiten, ook voor het behoud van het Joods erfgoed in Den Haag. In 1925 is deze postzegelwinkel door Manuskowski gesticht naast de toenmalige Grote Synagoge, nu Turkse moskee.
Alex Schoenmaker hoopt met zijn donateurs in 2025 het honderdjarig bestaan van zijn zaak te kunnen vieren. Tot nu toe heeft hij ruim duizend euro aan donaties binnen. Meer informatie: www.manuskowski.com

In 1925 kocht Abraham Mozes Manuskowski een winkel naast de Grote Synagoge aan de Wagenstraat 105 en vestigde daar zijn postzegelhandel. Abraham ontwikkelde zijn passie voor postzegels al op jonge leeftijd. Zijn postzegelhobby groeide uit tot een professioneel bedrijfje, eerst vanuit het ouderlijk huis en later vanuit de winkel aan de Wagenstraat. Zijn specialisatie en kennis werden gewaardeerd, waardoor verzamelaars voor bijzondere zegels speciaal naar zijn zaak kwamen. In 1930 trouwde hij met Liebchen (Lucie) Adler, en het echtpaar woonde achter de postzegelzaak.

Abraham begreep snel de dreigende situatie in Duitsland na de opkomst van het naziregime in 1933. In 1934 werd hij met zijn vrouw genaturaliseerd tot Nederlander. Na de Kristallnacht in 1938 probeerde hij een Joods gezin te redden, waarbij het 8-jarige meisje Doris Mathias met zijn hulp de oorlog overleefde door naar Engeland te gaan. De Tweede Wereldoorlog betekende het einde van zijn bloeiende postzegelonderneming in 1940. Gedwongen door vernielingen en agressie verliet hij met zijn vrouw Den Haag in 1941, waarbij hij erin slaagde een groot deel van zijn postzegelcollectie te redden. Tijdens de oorlog doken ze onder bij voormalig politieagent Albert van Min in Moerwijk, die eveneens een fervent postzegelverzamelaar was.

Na de oorlog bleek dat alleen Abraham en Lucie Manuskowski van het grote gezin de oorlog hadden overleefd. Het enige overlevende familielid aan moeders kant, achternichtje Fia, werd ondergebracht bij Abraham. De woonruimte achter de winkel was te klein, dus verhuisden ze naar een nieuwe woning aan de Nassau Odijckstraat 49. In 1957 verhuisde het gezin opnieuw naar de Paulinastraat 55.

Over de Wijk

Het Oude Centrum heeft < 7400 inwoners, waarvan een groot deel studenten en starters. De bevolking bestaat voornamelijk uit volwassenen (77%), met 1.000 inwoners tussen 19 en 26 jaar. Het is een bovenal levendige wijk met veel creativiteit, activiteit en diversiteit- een wijk die veel mensen kennen als de plek met hun favoriete winkels maar voor de bewoners uiteindelijk hun thuis is.

Het Oude Centrum

Wijkinloop

De Wijkinloop is elke  donderdag van 16:00 tot 19:00 uur op Paviljoensgracht 56