Het Oude Centrum

Buurt inspraak (participatieverordening nieuwe stijl)

De gemeente heeft al een aantal bewonersorganisaties gesproken. Zij wil nu verder in gesprek met andere bewoners, ondernemers en organisaties. Zoals jij. De gemeente werkt op deze manier aan een document met regels over participatie. Dit gaat over hoe bewoners, ondernemers en organisaties kunnen meedenken en meebeslissen over wat er in de stad gebeurt. Hoe denk of beslis jij mee over jouw straat, wijk of stad? Deel je mening en vul de onderstaande keuzewijzer in.

https://doemee.denhaag.nl/wiemaghetzeggen/

Met de participatieverordening speelt de gemeente in op de Wet “Versterking Participatie op Decentraal Niveau”, die momenteel in afwachting is van goedkeuring door de Tweede Kamer. Zodra de wet van kracht wordt, zal de nu verplichte inspraakverordening worden uitgebreid tot een participatieverordening. Gemeenten dienen dan aan te geven of, hoe en wanneer zij hun inwoners willen betrekken bij het vormgeven en uitvoeren van beleid. De wet beoogt dat gemeenten niet slechts voor traditionele inspraak kiezen, maar eerder een ambitie tot meer participatie tonen.

Op woensdag 31 januari is er een Stadsgesprek ‘Wie mag het zeggen?’ bij The Social Hub. Hoe denk of beslis jij graag mee in je straat of wijk? Tijdens deze avond bespreekt de gemeente de resultaten van de Keuzewijzer en gaan ze direct met bewoners in gesprek over de regels voor participatie. Ga langs en deel jouw ervaringen en ideeën. Meld je aan voor het Stadsgesprek.

Het Oude Centrum

Wijkinloop

De Wijkinloop is elke  donderdag van 16:00 tot 19:00 uur op Paviljoensgracht 56