Het Oude Centrum

Luchtkwaliteit Amsterdamse Veerkade inzien

De gemeente monitort nauwlettend de luchtkwaliteit in Den Haag. Door middel van berekeningen en metingen wordt beoordeeld of de luchtkwaliteit verbetert. In de gehele stad voldoet de luchtkwaliteit aan de Europese normen. Het is van essentieel belang voor de gezondheid van zowel inwoners als bezoekers om verdere verbeteringen aan te brengen.

Indicatoren

Verkeer is een belangrijke bron van stikstofoxiden (NOx = NO [stikstofmonoxide] + NO2 [stikstofdioxide]). Stikstofdioxide kan voor mensen schadelijk zijn. Dat komt omdat het door kan dringen tot in de kleinste vertakkingen van de luchtwegen. Daardoor gaan de longen minder goed werken. Mensen kunnen luchtwegklachten en astma-aanvallen krijgen. Het komt ook voor dat mensen gevoeliger worden voor infecties. Je wordt dan bijvoorbeeld sneller verkouden. Een substantieel deel van het uitgestoten NO wordt in de lucht omgezet in NO2. In drukke straten en in de nabijheid van snelwegen zijn de concentraties van stikstofoxiden, waaronder van stikstofdioxide, verhoogd. De EU grenswaarde voor NO2 concentraties van 40 µg/m3 is volgens het Compendium voor de Leefomgeving in 2022 niet overschreden. Gegevens van 2023 zijn er nog niet.

Fijnstof (PM10) is dan weer één van de vier indicatoren voor smog. De andere drie zijn: ozon (O3), stikstofdioxide (NO2) en zwaveldioxide (SO2). Het RIVM meet deze vier stoffen en gebruikt een luchtkwaliteitsverwachting om te waarschuwen als er smog voorkomt of verwacht wordt.

Je kunt hier de recente meetgegevens van de Amsterdamse Veerkade zien.

Het Oude Centrum

Wijkinloop

De Wijkinloop is elke  donderdag van 16:00 tot 19:00 uur op Paviljoensgracht 56