Het Oude Centrum

Afval overlast januari

Oud en Nieuw in Den Haag

De gemeente Den Haag neemt een aantal maatregelen om schade en overlast door vuur of vuurwerk te voorkomen. We sluiten containers, halen kerstbomen op en zorgen dat u uw auto veilig en goedkoop kunt parkeren.

Afvalcontainers gaan op slot: samen houden we de stad schoon
Van 27 december tot en met 5 januari: alle textielcontainers zijn op slot.
Van 23 december tot en met 4 januari: grofvuil wordt niet opgehaald.
U kunt wel zelf uw grofvuil naar een afvalbrengstation brengen.
Neem uw afvalpas mee!

Zet uw kerstboom op de ophaaldag op de stoep

Van 2 januari tot en met 11 januari: de gemeente haalt 1 keer per week kerstbomen op. Op denhaag.nl/huisvuilkalender ziet u wanneer de gemeente in uw straat langskomt. Zet uw boom op de ophaaldag voor 07.45 uur op de stoep. U kunt uw boom ook naar het afvalbrengstation aan de Plutostraat of De Werf brengen.

Leuke kerstboomactie voor kinderen
Voor kinderen tot en met 12 jaar organiseert de gemeente de actie Verloot je boompje. Bij inleveren van je kerstboom krijg je dan een lootje. Deze actie komt ook het milieu ten goede. De bomen worden versnipperd en zo hergebruikt. Zie voor meer informatie over inleverpunten: verlootjeboompje.nl
Voor een veilige jaarwisseling: zie denhaag.nl/jaarwisseling

Het Oude Centrum

Wijkinloop

De Wijkinloop is elke  donderdag van 16:00 tot 19:00 uur op Paviljoensgracht 56