Het Oude Centrum

Bestuur

Het wijkbestuur

Deze website is het initiatief van Wijkorganisatie Het Oude Centrum en is een platform van nieuwe en lopende projecten in onze wijk op gebied van o.a. kunst, cultuur, natuur en duurzaamheid. Ook laat de site de rijkdom van de wijken in Het Oude Centrum zien, in de vorm van een overzicht van evenementen en een tour door de buurt. Wij hopen dat de site kan dienen als platform voor dialoog, en inspiratie en aanzet geeft tot nieuwe projecten ter verbetering van Het Oude Centrum.

Tussen de Grote Marktstraat en Hollands Spoor ligt een divers, maar ook vaak vergeten stuk van de binnenstad. Hier in het Oude Centrum tref je goede restaurants, winkels, waardevolle geschiedenis en prachtige woon- en werkplekken. De diverse bewoners maken ook de wijk tot een bijzondere en fijne plek.

Bestuur

De vrijwilligers van de Wijkorganisatie het Oude Centrum willen zich vooral met bewoners bezighouden en met onderwerpen die de bewoners in de wijk aangaan. We spreken met de verschillende partijen die invloed hebben op onze wijk, zoals de gemeente, diverse organisaties en de politie- maar vooral voor de bewoners met vragen staat onze deur open. We zijn altijd op zoek naar actieve bewoners, die zich net zoals wij, ook willen inzetten om onze wijk nog leuker te maken. Dit is ook nodig, want er speelt heel veel in onze wijk.

Het bestuur bestaat uit vijf leden die gezamenlijk werken aan het creëren van een leefbare, aantrekkelijke, en goed functionerend stadsdeel voor zowel bedrijven, de bewoners en de bezoekers. Het bestuur is een aanspreekpunt om de diverse belangen van de binnenstad te laten behartigen en ervoor te zorgen dat deze blijft bloeien als een aantrekkelijke en levendige plek om te wonen, werken en genieten. Ze werken nauw samen met lokale gemeentelijke instanties en belangengroepen om deze doelen te verwezenlijken. Onderaan tref je verslagen van de bestuursvergaderingen.

Barbara IJsselmuiden
Voorzitter dagelijks bestuur, werkt voor drie verschillende rekenkamers. Die van de gemeentes Rijswijk en Purmerend en van Hoogheemraadschap Delfland. Waardeert straatgroeten en wijkdiversiteit.

Darpan van Kuik
Secretaris dagelijks bestuur, UVO-lid, langdurige buurtbewoner, conciërge Paviljoensgracht 56, beheert wijkorganisatie’s Facebookpagina.

Els ‘t Hooft
Algemeen bestuurslid. Zij is actief als stadsgids met de focus op Den Haag en Delft. Ze woont in de Herderstraat, daar waar zij zich ook inzet om te vergroenen; je ziet haar vaak met de gieter door de straat lopen om de 12 door haar geplante blauwe regens te verzorgen. Ze zit sinds 2021 jaar in het bestuur maar is al 16 jaar actief in de wijk.

Hans Walthaus
Penningmeester dagelijks bestuur, gepensioneerd, woont in Heilige Geesthofje, ukelelespeler.

Maarten de Zwart
Algemeen bestuurslid, microbioloog, Hamerstraatbewoner, betrokken bij mobiliteit, herinrichtingsprojecten en Helena van Doeverenplantsoen, vrijwilliger bij buurtgroenproject De Groene Mol en Reyniershof-tuin.

Onderwerpen

Bewonersparticipatie, Central Innovation District, Gemis buurtkamer na sluiting De Sprong, Grachten Open (hyperlink naar boek), Helena van Doeverenplantsoen & De Helena, Herinrichtingen, Leefbaarheid, Mobiliteit, bereikbaarheid, parkeren, OV, Ondermijning, Omgevingsvergunningen en bouwprojecten/bestemmingen, Participeren in ontwikkeling en uitvoering van gemeentelijke beleidsvisies (bijv. wijkagenda, binnenstadsplan, Central Innovation District, herinrichting Spuiplein, Campus Boulevard), Toekomst Doubletstraatm, Vergroening, (zwerf)afval.

Activiteiten

Bewoners ondersteunen in hun buurtinitiatieven met netwerk en kennis, Leefbaarheidsoverleg, Nieuwjaarsborrel, Overleggen met de diverse partijen die bij onze wijk betrokken zijn, Subsidieaanvragen voor bewonersinitiatieven, Wijkinloop om bewoners te ontmoeten en Wijkschouwen met bewoners en gemeente.

Barbara IJsselmuiden: voorzitter dagelijks bestuur

Els ‘t Hooft: algemeen bestuurslid

Darpan van Kuik: secretaris dagelijks bestuur

Hans Walthaus: penningmeester dagelijks bestuur

Maarten de Zwart: algemeen bestuurslid

27-05 verslag bestuursvergadering

Bijlage 1 Burendag 2024 Oude Centrum

Bijlage 2 Commissiebrief procesvoorstel toekomst raamsekswerk

Download

verslag leefbaarheidsoverleg

Download

15-04-2024 verslag buurtoverleg

25-02-2024 verslag buurtoverleg 

Agenda bestuursvergadering 25 maart

19-02-2024 verslag bestuursvergadering

Agenda bestuursvergadering 19 februari

22-01-2024 verslag bestuursvergadering 

Agenda bestuursvergadering 22 januari

18-12-2023 verslag bestuursvergadering

Agenda bestuursvergadering 18 december

20 11 023 verslag bestuursvergadering

Agenda bestuursvergadering 20 november

16 10 2023 verslag bestuursvergadering

Het Oude Centrum

Wijkinloop

De Wijkinloop is elke  donderdag van 16:00 tot 19:00 uur op Paviljoensgracht 56