Het Oude Centrum

Bestuur

Het wijkbestuur

Het bestuur bestaat uit vijf leden die gezamenlijk werken aan het creëren van een leefbare, aantrekkelijke, en goed functionerend stadsdeel voor zowel bedrijven, de bewoners en de bezoekers. Het bestuur is een aanspreekpunt om de diverse belangen van de binnenstad te laten behartigen en ervoor te zorgen dat deze blijft bloeien als een aantrekkelijke en levendige plek om te wonen, werken en genieten. Ze werken nauw samen met lokale gemeentelijke instanties en belangengroepen om deze doelen te verwezenlijken. Onderaan tref je verslagen van de bestuursvergaderingen.

Barbara IJsselmuiden:
voorzitter dagelijks bestuur, werkt voor Rekenkamer Rijswijk & Purmerend, actief in bewonerscommissie Heilige Geesthofje, waardeert straatgroeten en wijkdiversiteit.
Darpan van Kuik:
secretaris dagelijks bestuur, UVO-lid, langdurige buurtbewoner, conciërge Paviljoensgracht 56, beheert wijkorganisatie’s Facebookpagina.
Els ‘t Hooft: algemeen bestuurslid
Zij is in Den Haag actief als stadsgids en werkt daarnaast aan een internationaal coachingstraject. Els woont in de Herderstraat en is 4 jaar actief in het bestuur van de wijkorganisatie. Els is op dit moment niet zo actief in het bestuur maar ze op de hoogte van alle ontwikkelingen en biedt de helpende hand waar nodig.
Hans Walthaus:
penningmeester dagelijks bestuur, gepensioneerd, woont in Heilige Geesthofje, ukelelespeler.
Maarten de Zwart:
algemeen bestuurslid, microbioloog, Hamerstraatbewoner, betrokken bij mobiliteit, herinrichtingsprojecten en Helena van Doeverenplantsoen, vrijwilliger bij buurtgroenproject De Groene Mol en Reyniershof-tuin.

Tekst: Marie-Thérèse Jacobse, Conny Kuiperi, Jacob Troost. Eindredactie: Jacob Troost.

Barbara IJsselmuiden: voorzitter dagelijks bestuur

Els ‘t Hooft: algemeen bestuurslid

Darpan van Kuik: secretaris dagelijks bestuur

Hans Walthaus: penningmeester dagelijks bestuur

Maarten de Zwart: algemeen bestuurslid

Agenda bestuursvergadering 20 november

16 10 2023 verslag bestuursvergadering

Het Oude Centrum

Wijkinloop

De Wijkinloop is elke  donderdag van 16:00 tot 19:00 uur op Paviljoensgracht 56