Het Oude Centrum

Camera’s in en rondom het Helena van Doeverenplantsoen

De gemeente zal voorlopig surveillance camera’s installeren in en rondom het Helena van Doeverenplantsoen. Dit om de overlast van rondhangende jongeren te verminderen. Omwonenden hebben herhaaldelijk geklaagd over de hinder die deze jongeren veroorzaken en voelen zich onveilig in het gebied. Daarnaast zijn de camera’s bedoeld om drugshandel rond het plantsoen tegen te gaan.

De camera’s zullen zowel in het plantsoen als in de aangrenzende straten worden geplaatst. Het Hoge Zand, de Zuidwal en de Boekhorststraat zullen de grenzen van dit gebied vormen, en op verschillende openbare locaties binnen deze grenzen zullen tijdelijke surveillance camera’s worden geïnstalleerd. Het besluit van de gemeente blijft van kracht tot uiterlijk 31 mei 2024 en beoogt de overlast en criminaliteit in het gebied terug te dringen.

Bewoners ervaren al geruime tijd hinder van jeugd en jongvolwassenen in het gebied. Deze groep maakt zich schuldig aan het gebruik en verhandelen van drugs en alcohol, wat gepaard gaat met geluidsoverlast en zwerfafval. De gemeente heeft in samenwerking met de politie en handhaving al diverse maatregelen genomen, waaronder de implementatie van een persoonsgerichte aanpak voor bepaalde individuen en het opleggen van gebiedsverboden aan personen die geen gebruik wilden maken van deze aanpak.

Het Oude Centrum

Wijkinloop

De Wijkinloop is elke  donderdag van 16:00 tot 19:00 uur op Paviljoensgracht 56