Het Oude Centrum

Zero-emissiezone

Wat is uw mening over de invoering van een zero-emissiezone voor bestel- en vrachtauto’s in het centrum van Den Haag vanaf 1 januari 2025? Deze maatregel is bedoeld om de luchtkwaliteit te verbeteren en een gezondere omgeving te creëren voor bewoners en bezoekers. Het concept-verkeersbesluit staat alleen schone voertuigen toe, zoals elektrische of waterstofauto’s. U kunt uw mening kenbaar maken door een zienswijze in te dienen van 15 maart tot 11 april 2024. Het concept-verkeersbesluit is te vinden op de website van Overheid.nl of in het Den Haag Informatiecentrum. U kunt uw zienswijze indienen via e-mail naar zezonecentrum@denhaag.nl of per post naar het adres van de gemeente Den Haag. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de gemeente Den Haag of logistiek070.com.

Het Oude Centrum

Wijkinloop

De Wijkinloop is elke  donderdag van 16:00 tot 19:00 uur op Paviljoensgracht 56