Het Oude Centrum

Betere hulpverlening gezinnen

Centrum Jeugd & Gezin, Paviljoensgracht 12512 BL ‘s-Gravenhage

RondomJou gaat met Kracht en de gemeente vanaf januari de komende 8 jaar de jeugdhulp verzorgen. Zij zijn verantwoordelijk voor preventie, basiszorg en specialistische jeugdhulp in Den Haag.

Op dit moment zijn er bijna 190 verschillende zorgaanbieders voor jeugdhulp in Den Haag. Gezinnen krijgen daardoor niet altijd snel de juiste hulp. Wanneer een gezin gebruikmaakt van jeugdhulp, hebben ze vaak contact met veel verschillende instellingen. De gemeente wil dat eenvoudiger maken.

Vanaf januari kan elke inwoner met hulpvragen over opvoeden en opgroeien terecht bij 1 organisatie. Voor het Oude Centrum zit die organisatieaam aan de Paviljoensgracht 1. Samen zorgen Kracht, rondomJou en de gemeente dat er meer duidelijkheid is voor gezinnen over aanmeldingen, verwijzingen, wachtlijsten en beschikbare hulpverleners. Er komt ook meer duidelijkheid voor huisartsen en andere verwijzers. RondomJou en Kracht kunnen hen namelijk een beter overzicht geven van alle zorgaanbieders. Dat leidt tot kortere wachttijden.

https://www.cjgdenhaag.nl/

Het Oude Centrum

Wijkinloop

De Wijkinloop is elke  donderdag van 16:00 tot 19:00 uur op Paviljoensgracht 56