Het Oude Centrum

Voor bewoners en ondernemers

Inwoners

Jaar Inwoners
2013 6.500
2014 6.460
2015 6.505
2016 6.650
2017 6.755
2018 6.885
2019 6.910
2020 6.985
2021 7.145
2022 7.320
2023 7.495

 

Het aantal inwoners in de buurt is met 995 personen gestegen van 6.500 in 2013 tot 7.495 in 2023 (dat is 15%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Buurt Zuidwal ofwel het Oude Centrum heeft afgerond een totale oppervlakte van 51 hectare, waarvan 50 land en 1 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 8.495 adressen per km2. Er wonen 4.905 huishoudens in de buurt Zuidwal. Postcode 2512 is de meest voorkomende postcode in de buurt Zuidwal. De buurt Zuidwal ligt binnen Centrum in de gemeente Den Haag. Er zijn 4.670 woningen in de buurt Zuidwal. Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

 

Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Jaar   Gemiddelde woningwaarde
2013 €150.000
2014 €143.000
2015 €141.000
2016 €143.000
2017 €148.000
2018 €163.000
2019 €185.000
2020 €204.000
2021 €221.000
2022 €244.000

 

De gemiddelde woningwaarde in de buurt Zuidwal is met €94.000 toegenomen van €150.000 in 2013 tot €244.000 in 2022 (dat is 63%).

 

Adressen: 5.935 totaal in de buurt Zuidwal

Adressen: bouwperiode van panden

Bouwperiode    Aantal adressen
<1700 388
1700-1900 952
1900-1925 1125
1925-1950 312
1950-1970 26
1970-1980 368
1980-1990 1615
1990-2000 591
2000-2010 298
2010-2020 113
2020+ 98

 

Gebruiksdoel                                           Aantal adressen

Woonfunctie 4784
Winkelfunctie 416
Industriefunctie 201
Bijeenkomstfunctie 162
Overige gebruiksfunctie 150
Kantoorfunctie 73
Woonfunctie Winkelfunctie 55
Woonfunctie Kantoorfunctie 38
Logiesfunctie 17
Onderwijsfunctie 8

 

Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de buurt Zuidwal. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

 

Bevolking

Leeftijdsgroepen Aantal inwoners buurt Zuidwal

0-15 680
15-25 1185
25-45 3115
45-65 1665
65+ 855

 

Burgerlijke staat          Aantal inwoners buurt Zuidwal

Ongehuwd 5495
Gehuwd 1145
Gescheiden 725
Verweduwd 135

 

Autochtoon of migratieachtergrond

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de buurt Zuidwal. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Jaar Autochtoon Westerse migratieachtergrond Niet Westerse migratieachtergrond
2013 2925 1300 2275
2014 2971 1227 2261
2015 2960 1290 2255
2016 2930 1320 2400
2017 2940 1355 2460
2018 2940 1440 2505
2019 2865 1475 2570
2020 2795 1535 2655
2021 2760 1605 2780
2022 2765 1710 2845

 

Migratie-achtergrond Aantal inwoners
Westers 1710
Marokko 360
Antillen 350
Suriname 515
Turkije 220
Overig 1404

 

Bevolking in de buurt Zuidwal: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders. De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS.

 

Opleidingsniveau                                    Aantal inwoners

Laag opleidingsniveau 1530
Middelbaar opleidingsniveau 2090
Hoog opleidingsniveau 2780

 

De meest voorkomende energielabels in de buurt Zuidwal zijn C (1.235 adressen) en A (1.011 adressen).

Energielabel       Aantal energielabels in de buurt Zuidwal

A+++++ 0
A++++ 0
A+++ 13
A++ 33
A+  39
A 1011
B 930
C 1235
D 533
E 318
F 246
G 821

 

Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 augustus 2023. Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de buurt Zuidwal: 1.235 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Den Haag bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

 

Er waren 142 verkeersongevallen totaal in 2021 in de buurt Zuidwal.

Jaar Aantal verkeersongevallen
2003 120
2004 71
2005 78
2006 70
2007 65
2008 54
2009 75
2010 65
2011 74
2012 73
2013 86
2014 49
2015 117
2016 153
2017 188
2018 125
2019 132
2020 120
2021 142

 

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Zuidwal vallen.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen

Jaar Gasverbruik Elektriciteitsverbruik
2013 850 2150
2014 750 2100
2015 710 2030
2016 720 2020
2017 680 1980
2018 700 1980
2019 700 1930
2020 690 1920
2021 760 1980

 

Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen.

 

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto’s

Dichtheid Nederland Buurt Zuidwal
Bevolking  5291 4982
Adressen 2055 8495
Autos 262 2870

 

Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Zuidwal voor 2023.

 

Uitslagen gemeenteraadsverkiezingen 2022

Stembureaus in de buurt Zuidwal

Partij Aantal stemmen
D66 39
GroenLinks 25
PvdD 23
VVD 22
Hart voor DH Mos 19
Haagse Stadspartij 17
PvdA 12
SP 8
FvD 6
CDA 5
LEF 4
CU SGP 2

 

Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Er waren bij deze verkiezingen 4 stembureaus in de buurt Zuidwal.

 

Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Zuidwal.

Regio Inkomen
Zuidwal €27.700
Kortenbos €30.600
Centrum €32.200
Uilebomen €35.300
Voorhout €46.500

 

Bedrijven per sector

Jaar Lbv Nen Hh Vic Fdo Zd Cro
2013 0 75 425 70 50 270 295
2014 0 80 405 80 55 255 295
2015 0 85 415 80 45 270 330
2016 0 80 410 80 45 265 335
2017 5 75 405 85 45 275 345
2018 0 85 415 90 50 305 355
2019 5 90 425 120 45 315 370
2020 5 105 435 115 40 330 375
2021 5 115 465 125 40 360 380
2022 10 145 475 130 45 400 420

 

Fdo: Financiele Diensten en Onroerend Goed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Zuidwal zijn in totaal 1.845 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2022).

 

Data over voertuigen

Aantal elektrische auto’s in de buurt Zuidwal

Er zijn 121 elektrische auto’s in september 2023 in de buurt Zuidwal.

Periode Aantal
mrt ’22 97
apr ’22 98
mei ’22 101
jun ’22 102
jul ’22 103
aug ’22 104
sep ’22 104
okt ’22 105
nov ’22 106
dec ’22 110
jan ’23 112
feb ’23 111
mrt ’23 111
apr ’23 114
mei ’23 114
jun ’23 115
jul ’23 118
aug ’23 118
sep ’23 121

 

Dit is het totaal aantal in september 2023 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Zuidwal die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

 

Voertuigen naar energiebron

Er zijn 2.208 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Zuidwal in september 2023.

Soort voertuig:

Energiebron Aantal
Aardgas 3
Benzine 2208
Diesel 469
Elektriciteit 169
Hybride 104
Hybride met stekker 20
LPG 32

 

Er zijn in totaal 3.005 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Zuidwal (in september 2023).

Voertuigen naar soort

Voertuigsoort Aantal
Bedrijfsauto 247
Bromfiets 475
Driewilig motorrijtuig 7
Land- of bosbouwtrekker 4
Motorfiets 150
Motorrijtuig met beperkte snelheid 4
Personenauto 2118

 

Politiedata over misdaad

15 september 2023.

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar

Er zijn in 2022 in totaal 2.047 misdrijven in de buurt Zuidwal geregistreerd.

mrt 2022 196
apr 2022 151
mei 2022 175
jun 2022 199
jul 2022 186
aug 2022 179
sep 2022 174
okt 2022 193
nov 2022 195
dec 2022 139
jan 2023 171
feb 2023 170
mrt 2023 159
apr 2023 202
mei 2023 218
jun 2023 189
jul 2023 183
aug 2023 189

 

In de buurt Zuidwal zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 28.898 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 44 verschillende soorten delicten. In 2022 werden in de buurt Zuidwal 2.047 misdrijven door de politie vastgelegd.

 

Misdaden naar type delict

De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Zuidwal in 2022 zijn Winkeldiefstal (411 delicten) en Diefstal van brom-, snor-, fietsen (247 delicten).

Delicten in 2022 Aantal
Winkeldiefstal 411
Diefstal van brom-, snor-, fietsen 247
Overige vermogensdelicten 180
Vernieling cq. zaakbeschadiging 157
Onder invloed (weg) 131
Mishandeling  103
Horizontale fraude 95
Wapenhandel 93
Zakkenrollerij 88
Onbekend 83

In augustus 2023 zijn er 189 misdrijven in de buurt Zuidwal geregistreerd.

 

Misdaden per 1.000 inwoners

Er waren 146,63 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de buurt Zuidwal.

Buurt Zuidwal                                            Misdrijven per 1.000 inwoners

Diefstal 146,631
Geweld en seksmisdrijven 26,951
Milieu overtredingen 0,801
Oplichting

15,21

Verkeersovertredingen 31,221
Vernieling 21,348
Overige misdrijven 30,954

 

Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de buurt Zuidwal.

 

Geboorte per 1.000 inwoners

Er zijn 10 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2021 in de buurt Zuidwal.

Jaar Geboortes per 1.000 inwoners
2013 11
2014 11
2015 5
2016 11
2017 9
2018 10
2019 10
2020 10
2021 10

 

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

 

Sterfte per 1.000 inwoners

Er zijn 6 personen per 1.000 inwoners overleden in 2021 in de buurt Zuidwal.

Jaar Sterfte per 1.000 inwoners
2013 4
2014 5
2015 5
2016 5
2017 5
2018 5
2019 5
2020 6
2021 6

 

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

 

De regionale gezondheidsmonitor

De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de buurt Zuidwal. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

73% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Zuidwal geeft aan wel eens alcohol te drinken.

Onderwerp Percentage
Drinker 73%
Overmatig drinker 5%
Roker 26%
Voldoet aan alcoholrichtlijn 48%
Zware drinker 10%

 

60% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Zuidwal heeft overgewicht.

Onderwerp Percentage
Ernstig overgewicht 14%
Normaal gewicht 55%
Ondergewicht 3%
Overgewicht 42%
Fietsen naar school of werk  42%
Lopen en/of fietsen naar school of werk 65%
Lopen naar school of werk 39%
Voldoet aan beweegrichtlijn 57%
Wekelijkse sporters 54%

 

 

Lichamelijke gezondheid

78% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Zuidwal heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.

Onderwerp Percentage
Beperkt vanwege gezondheid  28%
Ernstig beperkt vanwege gezondheid 6%
Eén of meer langdurige aandoeningen 29%
Goed/zeer goed ervaren gezondheid 78%
Langdurige ziekte en beperkt 24%

 

Onderwerp Percentage
Eén of meer lichamelijke beperkingen  16%
Gehoorbeperking 6%
Gezichtsbeperking 8%
Mobiliteitsbeperking 9%
Eenzaamheid 62% van de inwoners van 18 jaar of ouder in de buurt Zuidwal voelt zich eenzaam.

 

Onderwerp Percentage
Eenzaam 62%
Emotioneel eenzaam 45%
Ernstig/zeer ernstig eenzaam 19%
Sociaal eenzaam 39%

 

Onderwerp Percentage
Ernstige geluidhinder door buren 12%
Matig/veel regie over eigen leven 89%
Moeite met rondkomen 29%

 

Onderwerp Percentage
Mantelzorger 9%
Vrijwilligerswerk 19%

 

Bevolking eenheid Jaar Waarde
Inwoners 2023 7495
Mannen 2023 3885
Vrouwen 2023 3610
0 tot 15 jaar 2023 680
15 tot 25 jaar 2023 1185
25 tot 45 jaar 2023 3115
35 tot 65 jaar 2023 1665
65 jaar en ouder 2023 855
Ongehuwd 2023 5495
Gehuwd 2023 1145
Gescheiden 2023 725
Verweduwd 2023 135
Westers totaal 2022 1710
Geboorte totaal 2021 70
Sterfte totaal 2021 40
Bevolkinsdichtheid 2023 14.982 (per km2)
Opleidingsniveau laag 2021 1530
Opleidingsniveau middelbaar 2021 2090
Opleidingsniveau hoog 2021 2780
Jongeren met jeugdzorg 2021 130
WMO clienten 2021 585

 

Het Oude Centrum

Wijkinloop

De Wijkinloop is elke  donderdag van 16:00 tot 19:00 uur op Paviljoensgracht 56