Nieuws


Hierbij treft u het wijkprogramma voor de wijk Het Oude Centrum 2016-2019 aan. Het programma bevat plannen over verschillende thema’s die de komende tijd aandacht vragen in deze wijk. De thema’s zijn gekoppeld aan de door het college geformuleerde doelstellingen in het coalitieakkoord ‘Vertrouwen op Haagse kracht’ op het gebied van (onder…(Read More)

Download als pdf Naar aanleiding van o.a. van bewoners ontvangen stoepspreuken, adviezen van het Vooroverleg Verkeerszaken (VOV) en de Advies Commissie Openbare Ruimte (ACOR) is het concept op onderdelen aangepast. De belangrijkste wijzigingen zijn: – tekstuele aanpassingen in de inleiding; – maatvoering principe profielen aangepast; rijbaanbreedte Stationsweg is van 6.00 m teruggegaan naar 5.75…(Read More)

Het concept Programma van Eisen voor de Loper Oude Centrum waar we eerder over schreven is na reacties van Buurtoverleg Het Oude Centrum en Stationswerk aangepast. Als tweede document kunt u de aangepaste schetsmatige verkenning bekijken. Het is ook hier te bekijken/downloaden Het is ook hier te bekijken/downloaden…(Read More)

Uitnodiging Van Buurtoverleg worden wij een Buurtcollectief Het Oude Centrum, van vooral praten gaan we als bewonersorganisatie over op vooral doen. En dan niet alles zelf doen maar meer faciliteren dat buurtbewoners hun ‘ding’ kunnen doen en van elkaar weten waar iedereen mee bezig is. Heb je zin in een borrel met het nieuwe Buurtcollectief…(Read More)

Op dinsdag 28 juni jl. is er een bijeenkomst geweest voor belangenorganisaties uit de Stationsbuurt, Oude Centrum en Schilderswijk over de Loper Oude Centrum en de voorgenomen verkeersmaatregelen in de omgeving. Op deze bijeenkomst is door Boudewijn Revis (wethouder Binnenstad, Stadsontwikkeling Kerngebieden en Buitenruimte) en medewerkers van de gemeente het concept Programma van Eisen (met…(Read More)

Afgelopen zomer heeft Buurtoverleg het Oude Centrum met ondersteuning van de gemeente Den Haag ConteXt-adviseurs ingehuurd om op vernieuwde wijze de opinie van de bewoners te inventariseren. Dit heeft geresulteerd in ‘Ranking the Spot’. Naar aanleiding van de uitkomsten van ‘Ranking the Spot’ is er besloten om door middel van een inspiratiemiddag de bewoners…(Read More)

PageLines