Meldingen buitenruimte

Meldingen buitenruimte

Ziet je iets in de omgeving dat niet zo hoort? Dan kan je dit melden bij de gemeente. Maak je melding via de Buitenbeter-app te downloaden op: https://www.buitenbeter.nl/ of via https://meldingen.denhaag.nl/incident/beschrijf (aanbevolen), of telefonisch (14 040). De...
Zero-emissiezone

Zero-emissiezone

Wat is uw mening over de invoering van een zero-emissiezone voor bestel- en vrachtauto’s in het centrum van Den Haag vanaf 1 januari 2025? Deze maatregel is bedoeld om de luchtkwaliteit te verbeteren en een gezondere omgeving te creëren voor bewoners en...
Beperken overlast meeuwen tijdens broedseizoen

Betere hulpverlening gezinnen

Centrum Jeugd & Gezin, Paviljoensgracht 12512 BL ‘s-Gravenhage RondomJou gaat met Kracht en de gemeente vanaf januari de komende 8 jaar de jeugdhulp verzorgen. Zij zijn verantwoordelijk voor preventie, basiszorg en specialistische jeugdhulp in Den Haag. Op...