Het Oude Centrum

November | Sint Maarten | Gratis

12 november

Gisteren met kinderen uit de buurt Sint Maarten gevierd, en ondanks het weer kwamen er veel kinderen en ouders opdagen. Bewoners hadden lichtjes voor de deur gezet. Daar zongen ze een liedje en kregen ze fruit en snoepjes. Hier ook een oproep voor vrijwilligers om deze feestelijke gebeurtenis volgend jaar te ondersteunen. Je kunt je aanmelden bij info@hetoudecentrum.nl

De oorsprong van Sint-Maartensdag wordt voor het eerst vermeld door bisschop Perpetuus van Tours (461-490). Hij stelde voor om de vastenperiode voorafgaand aan Kerstmis te laten starten op de dag van Sint-Maarten, wat zou resulteren in een zes weken durende Advent. In 581 na Christus werd dit overgenomen door andere Frankische kerken tijdens het Synode van Mâcon. Paus Gregorius I bracht later de adventsperiode terug naar vier weken, maar behield de viering van Sint-Maartensdag.

Er bestaat veel speculatie over de oorsprong van het feest, waarbij vaak wordt aangenomen dat het teruggaat op een Germaans winterfeest. Niettemin is ook een zuiver kerkelijke oorsprong mogelijk. Wat wel duidelijk is, is dat de evolutie naar een algemeen volksfeest dat door alle religieuze gezindten wordt gevierd, relatief recent is.

Het Oude Centrum

Wijkinloop

De Wijkinloop is elke  donderdag van 16:00 tot 19:00 uur op Paviljoensgracht 56