Het Oude Centrum

Laatste nieuws: november | Crossing Border

“Ik ben van de kunst en niet van de politiek”

rubriek: buren in het nieuws

06-11-2023

Wie kent Ingrid met de vlinders in het haar niet in deze wijk. Altijd vrolijk en altijd voor iedereen een aardig woordje. Nu is ze verdrietig en heel bezorgd om haar kinderen in de Gazastrook.

Dertig jaar geleden begon ze een kunstproject voor kinderen in de Gazastrook. Lang voordat Hamas daar aan de macht kwam. Dit kunstproject is uitgegroeid tot een Open Studio met twaalf docenten, een breakdance academie, een kinderacademie, beeldende kunst en een organisatie voor zomerkampen. In het gebouw van de Rode Halve Maan, een zusterorganisatie van het Rode Kruis, waarin al deze activiteiten plaatsvinden, houden zich nu vijfduizend mensen en kinderen  schuil in de hoop dat ze daar veilig zijn. Ingrid blijft hopen op een wereld waarin Joden en Palestijnen vreedzaam naast elkaar zullen leven. Als je blijft haten, komt er nooit verzoening.

Een paar weken geleden was Ingrid Rollema drie keer op uitnodiging in de talkshows op  RTL 4 om haar verhaal te doen over haar werk met kinderen in de Gazastrook.

——————————–

Crowdfunding om postzegelhandel Wagenstraat te redden

rubriek: buren in het nieuws

06-11-2023

De nieuwe eigenaar Alex Schoenmaker probeert zijn zaak te redden door crowdfunding. Er zijn nu nog slechts 2 postzegelhandels in Den Haag, een op de Laan van Meerdervoort en een in de Wagenstraat. Het zou jammer zijn als laatstgenoemde zaak zou moeten sluiten, ook voor het behoud van het Joods erfgoed in Den Haag. In 1925 is deze postzegelwinkel door Manuskowski gesticht naast de toenmalige Grote Synagoge, nu Turkse moskee.
Alex Schoenmaker hoopt met zijn donateurs in 2025 het honderdjarig bestaan van zijn zaak te kunnen vieren. Tot nu toe heeft hij ruim duizend euro aan donaties binnen.
Meer informatie: www.manuskowski.com

——————————–

Gemeenteberichten

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Amsterdamse Veerkade 4A te Den Haag

Bouwvergunning | Gemeente ‘s-Gravenhage | 03-11-2023

Het vergroten van het pand Amsterdamse Veerkade 4A door het wijzigen van de kapverdieping

Verkeersbesluit – Voorgenomen besluit Verkeersmaatregelen, Batch 245 te Den Haag

verordeningen en reglementen | Gemeente ‘s-Gravenhage | 01-11-2023

Aanwijzen parkeerplaatsen als oplaadpunt voor elektrische voertuigen, serie 245, diverse locaties

Apv vergunning – Besluiten, Wagenstraat – Wagenstraat ter hoogte van nummer 102 te Den Haag

overig | Gemeente ‘s-Gravenhage | 01-11-2023

Werkzaamheden en het realiseren van verkeersmaatregelen ten behoeve van de te realiseren bouwplaats ter hoogte van de Wagenstraat 102 in Den Haag. De aanvraag is ingediend voor de periode van 1 november 2023 tot en met 31 mei 2024.

Meldingen – Sloopmelding ingediend, Grote Marktstraat 48-50 te Den Haag

sloopvergunning | Gemeente ‘s-Gravenhage | 01-11-2023

Het gedeeltelijk slopen van het pand Grote Marktstraat 48-50 ten behoeve van de uitvoering van een bouwplan

——————————–

Sint Maarten

rubriek: buurtnieuws

11 november wordt er in het Oude Centrum Sint Maarten gevierd, met lampionnen en liederen gaan kinderen langs de deuren. Aanvang 17.45 uur bij de rozentuin ingang Brouwersgracht.
18.00 uur zingend langs het Hoge Zand, de Lange Beestenmarkt, het Reyniers Hof, de Brouwersgracht en de Prinsengracht. Als de kinderen mogen aanbellen voor een snoepje of mandarijntje dan om 18.00 uur een lichtje voor de deur zetten. Verder wordt een donatie gevraagd om de kosten te dekken. Aanmelden voor de tocht hoef je niet, je kunt gewoon komen wel met een lampion.

Zijn er ouders uit de wijk die het leuk vinden om vanaf volgend jaar mee te helpen met de organisatie? Meld je dan in de Rozentuin op 11 november bij de organisatie. Ook voor vragen. Zo kunnen we deze mooie traditie in de wijk blijven voortzetten!

——————————–

Lawaai, afval en straatintimidatie

rubriek: buurtbewoners in het nieuws

Dit was de kop van het artikel waarmee Sander, wijkgenoot, afgelopen week in de Telegraaf stond. Hij woont 13 jaar in het Oude Centrum aan de Stille Veerkade.
Begin van het jaar had Sander aan alle Haagse politieke partijen een brandbrief gestuurd over de toename van overlast van de prostitutiebezoekers in onze woonwijk, met het verzoek de overlast voor omwonenden terug te dringen. Tot zijn verbazing reageerde alleen Hart voor Den Haag op zijn brief. Na een paar weken belde deze partij hem met de vraag of hij reactie had gekregen van andere partijen. Zijn antwoord was nee, waarop raadslid Ralf Sluijs van Hart voor Den Haag voorstelde om te helpen. Zo gezegd, zo gedaan. Ralf kwam met een journalist van de Telegraaf bij hem langs met als resultaat een artikel in dit landelijke dagblad.

De boodschap is duidelijk: we zijn een woonwijk en daar past in deze tijd geen prostitutiestraat meer in. De tijd dat het Oude Centrum vol zat met prostitutieramen en dat er werd getippeld, is voorbij. We zijn als wijk gegroeid naar een echte woonwijk met gezinnen die jonge kinderen hebben en ook kwetsbare bewoners kent. Hij vervolgt zijn verhaal met de stelling dat het van de zotte is dat de prostitutie straat een heel groot deel van de woonwijk parasiteert met overlast. In die 13 jaar dat ik hier nu met mijn partner woon is er in feite niets gebeurd aan het terugdringen van deze business. De straat is er nog steeds en de overlast is alleen maar toegenomen. In 2020 is er even sprake van geweest dat deze straat prostitutie vrij zou worden omdat deze verplaatst zou worden naar de sporendriehoek, (Binckhorst). Dat is helaas niet gelukt. We horen als woonwijk altijd wel wat er niet kan, maar niet wat er wel kan. Er worden vanuit bewoners vaak veel ideeën voor verbeteringen van het leefklimaat aangegeven maar deze worden niet gehoord of toegepast. Een voorbeeld is daarvan de parkeerpilot, die ons nu deels helpt als het gaat om het terugdringen van de verkeersoverlast door bezoekers van de Doubletstraat. Maar met deze parkeerpilot alleen zijn we er nog niet als we de angel er niet uithalen, en dat is de sluiting van de Doubletstraat. De vraag wat er dan met de dames moet gebeuren, hoort niet thuis bij bewoners. Dat is aan de specialisten.

——————————–

Pandercomplex op NPO2

rubriek: buurtbewoners in het nieuws

2 november 2023

Annechien Meier, Harry Berg en Iris Jans, bewoners van het Panderwooncomplex, waren dinsdag 31 oktober in het programma Binnenste Buiten  op NPO2 aan het woord in het kader van de Nationale Klimaatweek. BeeldendKunstenaar Annechien Meier nam in 2010 het initiatief om de stenen woestijn van het Pandercomplex waar veel stadsnomaden hun tijd doorbrachten en drugs werd verhandeld te vergroenen. Zij vroeg haar medebewoners mee te denken over de opzet van een gemeenschappelijke tuin en maakte aan de hand van hun wensen een ontwerp met groene percelen van verschillend formaat.

De gedachte daarachter was dat bewoners dan naar eigen kunnen een tuintje konden kiezen en beplanten. Het was een pioniersproject waarvoor heel wat steentjes zijn gewipt met als resultaat een groene oase met fruitboompjes, bloemen en moestuintjes. Het Pandercomplex omvat zowel alleenstaanden, ouderen, gezinnen en ook diverse woongroepen. Veertig (buurt)bewoners daarvan hebben een tuintje -ook mensen van buiten Pander, iedereen is welkom-. Harry Berg was de eerste die een geveltuintje had en Iris Jans, lid van een woongroep, onderhoudt met veel plezier een moestuin.

Annechien is trots op het microklimaat met eetbare bloemen waar ook de Nieuw-Zeelandse spinazie en mierikswortel  het goed doen.  Het idee voor  stadsmoestuinen deed Annechien op tijdens een verblijf voor een kunstproject in Cuba. Groen verbindt buren met elkaar. Van maart tot en met oktober is elke eerste zondag van de maand onderhoud van de tuinen en het aantal bewoners dat meedoet groeit gestaag. Na afloop van de dag is het altijd samen soep eten, van een pannetje soep is dat inmiddels een pan van 4 liter geworden.

——————————–

Haagse Fietslichtjesparade

rubriek: buurtnieuws

Donderdag 2 november om 18.00 uur.
start- en eindpunt Wagenstraat 185A.
Om het belang van goede verlichting en zichtbare kleding op de fiets onder de aandacht te brengen, organiseert de gemeente voor het derde jaar een fietslichtjesparade.
Het startschot voor deze fietstocht geeft wethouder Arjen Kapteijns waarna de stoet fietsers naar het Vredespaleis rijden. Daar is een stop voor een kop warme chocolademelk om vervolgens terug te fietsen naar de Wagenstraat. Wilt u meefietsen zie voor meer informatie: denhaagfietst.nl/fiets

——————————–

Crossing Border

rubriek: evenement van de maand

Er zijn talloze literaire festivals, maar Crossing Border blijft nog steeds ongeëvenaard. Dit komt niet alleen door de prachtige samensmelting van literatuur en muziek, maar ook door de diverse schrijvers die vanuit alle uithoeken van de wereld samenkomen. Of het nu gaat om gevestigde sterren of opkomende talenten, in Den Haag kun je ze allemaal ontmoeten tussen 1 en 4 november. De VPRO Boekengids heeft enkele opvallende auteurs geselecteerd, zowel bekende als minder bekende namen, die absoluut de moeite waard zijn om te ontmoeten en hun werk te lezen.

——————————–

Dag van de mantelzorgers

rubriek: buurtnieuws

Vrijdag 10 november:
Amare, Spuiplein 150, Den Haag
vanaf 11.00 uur
-informatiemarkt over slimme hulpmiddelen om zorg te ontlasten
-workshops, maaltijden en een theatervoorstelling ‘ Nooit meer alleen als mantelzorger’
Aanmelden op de dag zelf.
zie voor informatie: denhaag.nl/dagvandemantelzorg

——————————–

Omgevingsdienst Haaglanden

rubriek: gemeenteberichten

Beschikking Besluit lozen buiten inrichtingen, t.h.v. Paviljoensgracht 137 te Den Haag

Onderwerp

Omgevingsdienst Haaglanden maakt namens burgemeester en wethouders van gemeente Den Haag bekend dat besloten is maatwerk vast te stellen voor lozen van grondwater in een vuilwaterriool afkomstig van een ontwatering voor het plaatsen van ondergrondse afvalcontainers. De locatie betreft t.h.v. Paviljoensgracht 137, 2512 BN te Den Haag.

Bezwaar

De beschikking is op 23 oktober 2023 verzonden. Een belanghebbende kan tot en met 4 december 2023 een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Den Haag, t.a.v. de Commissie voor bezwaarschriften, Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag. Ook kunt u uw bezwaarschrift digitaal indienen via www.denhaag.nl, onder vermelding van het zaaknummer 01083518. Aan de behandeling van het bezwaarschrift zijn voor de indiener geen kosten verbonden.

Bij een spoedeisend belang kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor de behandeling van het verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.

——————————–

stijlvol pand Amsterdamse Veerkade

Jeugd Interventie Team Wonen vierde 26 oktober 20 jaar bestaan

rubriek: buurtnieuws

25-10-2023

JIT-Wonen startte in november 2003 met verhuur van 38 kamers voor studenten begeleid wonen in het gebouw van het voormalige Sint Nicolaas Gasthuis aan de Amsterdamse Veerkade 15.
In de loop der jaren zijn er 38 woningen bij gekomen zodat aan 76 jongeren tussen de 18 en 27 onderdak kan worden geboden. Ze vierde hun jubileum met een drankje en een hapje, optredens van bewoners, een rondleiding en een quiz.

——————————–

Qpark Amsterdamse Veerkade

rubriek: buurtnieuws

19-10-2023

Buurtbewoners en ondernemers hebben met argusogen de renovatie van Qpark, aan de Amsterdamse Veerkade, gevolgd. Iedereen was het er over eens dat de voorkant van de garage wel een opknapbeurt nodig had. Na maanden van geluid- en bouwoverlast en een veelbelovende advertentie in de buurtkrant van september over het aanbod van de geavanceerde mobility hub is de oplevering bijna een feit.

Aanbouw parkeergarage AMSTERDAMSE VEERKADE

Bouw parkeergarage 1978

Van maaltijdservice tot schoenreparatie

Het pand heeft een geslaagde facelift ondergaan, de officiële opening vindt donderdag 26 oktober plaats. De week daarop ontvangen buurtbewoners een bonnenboekje, per brievenbus, voor een gratis appelflap bij de koffie of korting op andere producten die worden geboden. Je kunt nu al polshoogte nemen in het café dat open is. Het biedt naast koffie, thee en een broodje ook faciliteiten als maaltijdservice op bestelling. Je kunt er je vuile was brengen, en terecht voor kleding en schoenreparaties. Het is geen quick service, tussen brengen en halen zit een aantal dagen. Er is een donatie loket Leger des Heils voor gebruikte kleding. Voor  snelle zakelijke of persoonlijke dates is een minuscule ruimte aanwezig..

Geofencing

De laatste hand wordt nog gelegd aan de Geofencing, de ruimte voor het gratis parkeren van elektrische tweewielers, waaronder  fietsen, deel scooters en bakfietsen.  De ingang hiervan is op de Amsterdamse Veerkade.  Op deze wijze wil de gemeente het los parkeren van deelscooters van de straat halen en houden. De ingang van de mobility hub voor elektrische auto’s en deelauto’s en afhaalservice van pakketpost is in de Kranestraat. Wel is deze operatie ten koste gegaan van het aantal beschikbare parkeerplaatsen voor vergunninghouders. Daarbij wordt door Qpark naar de gemeente gewezen, die dit heeft verordend in verband met de veiligheid.

——————————–

Spinoza

rubriek: evenement van de maand

05-10-2023

Een kernpunt van Spinoza’s filosofie is zijn visie op de natuur als een geheel waarin alles onderling verbonden is en wordt geregeerd volgens wetmatigheden en noodzakelijke oorzaken. Hij beschouwde God en de natuur als synoniemen, wat hem het stempel pantheïst opleverde. Volgens Spinoza is alles dat bestaat een uitdrukking van God/natuur.

 

Ethiek

 

 

Spinoza’s ethiek draait om het idee van zelfbehoud en streven naar geluk als drijvende krachten in het menselijk leven. Hij stelde dat rationele zelfkennis leidt tot meer inzicht en uiteindelijk tot een beter begrip van wat ons daadwerkelijk gelukkig maakt. Door inzicht in de noodzakelijke oorzaken die ons beïnvloeden, kunnen we ons bevrijden van passieve emoties en streven naar een leven dat geleid wordt door redelijke en deugdzame keuzes.

Politiek

 

 

Op politiek gebied was Spinoza een voorstander van democratie en vrijheid van denken. Hij pleitte voor een seculiere staat waarin religie en politiek strikt gescheiden zijn. Dit om sociale conflicten te verminderen en individuele vrijheid te bevorderen.

 

 

Spinozahuis openstelling

 

 

De parterre met de uitgebreide bibliotheek is elke maandagmiddag open van 14:00 tot 16:00 uur.
Tijdens de Spinoza oktobermaand 2023 is de parterre te bezoeken op alle middagen van 14:00 tot 17:00 uur. Bezoek op afspraak is ook mogelijk: domus@spinozahuis.nl

 

 

Spinozawandeling

 

 

Wanneer Elke vrijdag, zaterdag en zondag in oktober Aanvang 14.00 uur Startpunt Voor Dunne Bierkade 18 Eindpunt Bij de Raad van State in de Paleisstraat, waar enkele spreuken van Spinoza aan de gevel prijken. Aantal Maximaal 10 personen per gids Duur Ongeveer 1,5 uur Kosten € 8,– per persoon kinderen 6 – 12 jaar € 4,– Bekijk hier de betalingsvoorwaarden. Reserveren (noodzakelijk)

 

 

——————————–

Frederick Linck in het Historisch Museum

rubriek: buurtgenoot in het nieuws

02-10-2023

De jaren ’70: een decennium waarin de binnenstad in crisis verkeerde. Verkrotting en afbraak bepaalden in grote delen van de Haagse binnenstad het straatbeeld, inwoners trokken massaal weg. Het Haags Historisch Museum kan dit verdwenen verleden nu tonen dankzij een schenking van 150 foto’s uit de nalatenschap van fotograaf Frederick Linck (1942-2020).

 

Uitgebrande auto’s, verlaten afwerkplekken, excentrieke buurtbewoners en half gesloopte wijken – dit is het Den Haag dat Frederick Linck in de jaren ’70 heeft vastgelegd. Hij fotografeerde veel op straat, in zijn eigen buurt – het Oude Centrum – en in aangrenzende wijken in de Haagse binnenstad. Wijken die al decennialang in verval verkeerden en in deze periode drastisch gesaneerd werden. Het waren de jaren van ‘cityvorming’ en stadsvernieuwing. In melancholische en ontwapenende portretten legde Linck zijn buurtgenoten vast: van daklozen en caravanbewoners tot buurtjongens en middenstanders. Ook buiten de binnenstad vond Linck zijn inspiratie in het ‘volkse’ Den Haag – op de Haagse Markt en de jaarlijkse kermis op het Malieveld maakte hij verschillende fotoseries.

 

 

 

Het Oude Centrum

Wijkinloop

De Wijkinloop is elke  donderdag van 16:00 tot 19:00 uur op Paviljoensgracht 56