Het Oude Centrum

* Dinsdag 9 juli, 19:30 uur overlegt de Groene Kern

Naar aanleiding van vragen tijdens het leefbaarheidsoverleg om meer steun van de gemeente is met een aantal bewoners, de opbouwwerker Marnix Hack en het bestuur van de wijkorganisatie de werkgroep Groene Kern opgericht. Deze werkgroep, onder voorzitterschap van Marnix, onderhoudt contacten met de gemeente en Duurzaam Den Haag om initiatieven van vergroening tot uitvoer te brengen. In onze wijk zijn dan ook veel initiatieven om de buurt te vergroenen.

Elke tweede dinsdag van de maand komt de werkgroep om 19.30 uur bij elkaar in de huiskamer van de wijkorganisatie aan de Paviljoensgracht 56. Iedereen kan aansluiten.Tijdens het overleg wordt de actielijst doorgenomen en een vragen- en wensenlijst opgesteld om aan de gemeente voor te leggen. informatie over de voortgang van de werkgroep vindt u op deze website. De eerstvolgende bijeenkomst is dus dinsdag 9 juli om 19.30 uur in de huiskamer van de wijkorganisatie Paviljoensgracht 56.

Het Oude Centrum

Wijkinloop

De Wijkinloop is elke  donderdag van 16:00 tot 19:00 uur op Paviljoensgracht 56