Zuidwal Omgevingsvergunning Damwanden

Beste bewoners van het Oude Centrum,

Onlangs is bekend gemaakt dat een omgevingsvergunning is verleend voor het plaatsen van een damwand t.b.v. het versterken van de fundering kademuur Zuidwal.

Opmerkelijk is dat een andere versterking is gekozen dan de groutankers/stalen gording die in 2012 als ‘noodmaatregel’ is aangebracht op de Veenkade en Toussaintkade.

Het gemeentebericht hierover is hier te lezen.

Deze andere aanpak heeft een aantal ONOMKEERBARE gevolgen waartegen we ons als SOS Den Haag willen verzetten. We vragen jullie hierbij om hieraan mee te doen. We gaan bezwaar aantekenen tegen de vergunning. Doen jullie mee?

Lees of download hier de beschikking

AANPAK ZUIDWAL

Hieronder zie je links de bestaande toestand (aanname: er is geen betonopstorting aanwezig als bij de Veenkade Toussaintkade).

Er wordt een damwand aangebracht voor de bestaande kademuur. De kespen (de oranje gekleurde balken op de houten heipalen die de houten funderingsvloer ondersteunen) steken uit.

De damwand schampt langs de koppen van de kespen: zie linker plaatje.

kades zuidwal
De kespen breken, de heipalen breken en de kademuur bezwijkt: op zijn plaats gehouden als puin achter de stalen damwand die de nieuwe tijdelijke kademuur is.

* het intrillen van de damwanden is risicovol voor de funderingen van de omliggende panden -dels op zand, deels op palen gefundeerd.

* het inbrengen van een damwand over een grote lengte heeft naar de stellige mening van de gemeente en het Hoogheemraadschap onaanvaardbare gevolgen voor de doorlaat in het Haagse grachtenstelsel en wel juist op het punt waar de doorstroom het kleinst en de stromingssnelheid het grootst is.

* de fatale schade die wordt aangebracht aan de een eeuw oude gemetselde gewichtsmuur is onnodig, onnodig kostbaar en onomkeerbaar. Elke andere vorm van funderingsherstel is hiermee uitgesloten. Funderingsherstel met een evenlange levensduur als een stalen damwand met een schort metselwerk ervoor maar waarvoor veel meer gevolgschade kan ontstaan (afzetten kade, inbrengen tweezijdig damwanden, slopen en aanbrengen/verankeren nieuwe damwanden).

image1

kades VDM 3

Scroll naar boven