Wijkprogramma 2016 – 2019 Stadsdeel Centrum

Hierbij treft u het wijkprogramma voor de wijk Het Oude Centrum 2016-2019 aan. Het programma bevat plannen over verschillende thema’s die de komende tijd aandacht vragen in deze wijk. De thema’s zijn gekoppeld aan de door het college geformuleerde doelstellingen in het coalitieakkoord ‘Vertrouwen op Haagse kracht’ op het gebied van (onder andere) leefbaarheid, veiligheid, wonen, werk en participatie.

151140_DPZ_Centrum_OudeCentrum_v5
Scroll naar boven