Update Loper Oude Centrum

Download als pdf

Naar aanleiding van o.a. van bewoners ontvangen stoepspreuken, adviezen van het Vooroverleg Verkeerszaken (VOV) en de Advies Commissie Openbare Ruimte (ACOR) is het concept op onderdelen aangepast. De belangrijkste wijzigingen zijn:

– tekstuele aanpassingen in de inleiding;

– maatvoering principe profielen aangepast; rijbaanbreedte Stationsweg is van 6.00 m teruggegaan naar 5.75 m en loopt op een soepele manier over naar 5.50 m in het smalle deel van de Wagenstraat;

– parkeervakken Stationsweg / Wagenstraat zijn verbreed naar 2.30 m;

– de gele klinkers van het Huijgenspark blijven als verbijzondering in de route liggen;

– ‘spullenstrook’ aan de zonnige kant van de straat wordt door middel van objecten parkeervrij gemaakt: bomen en hagen, fietsnietjes, bloembakken, bankjes, afvalbakken en anti-parkeerpalen.

– Jeu de Boules-baan Huijgenspark: de voorgestelde en gewenste plek voor de Jeu de Boules-baan (tussen terras en gashuisje bij Bordelaise) is nader onderzocht. Het gaat om een groenstrook met volwassen bomen en mooie struiken.

Het ontwerp van het park gaat ervan uit dat juist deze rand over de lengte van het park een soort groene rugdekking vormt. Aangezien hier hoogwaardige volwassen beplanting staat die met de aanleg van een Jeu de Boules-baan wordt gesloopt is dit onwenselijk. Dit staat op gespannen voet met de essentie van het parkontwerp en met de vergroeningsopgave voor de stad.

– podium/zitelement Huygenspark heeft een andere plaats gekregen, tevens is een extra impressie van het podium toegevoegd;

– van bewoners ontvangen stoepspreuken toegevoegd;

– hoofdstuk Duurzaamheid is herschreven;

– hoofdstuk Smart City is toegevoegd;

– parkeerbalans auto’s toegevoegd;

– balans fiets parkeren is toegevoegd;

De voorstellen voor het toepassen van Smart City worden nog nader onderzocht. Deze week wordt het concept voorontwerp ook opnieuw voorgelegd aan het Vooroverleg Verkeerszaken (VOV) en de Advies Commissie Openbare Ruimte (ACOR). Wijzigingen zijn dus voorbehouden. Naar verwachting wordt in mei/juni het concept voorontwerp door het college vrijgegeven voor inspraak.

VO De Loper Oude Centrum 2.1 11042017

 

Scroll naar boven