Het Oude Centrum

Uitnodiging 2e bijeenkomst klankbordgroep Herinrichting Gedempte Gracht, Gedempte Burgwal en Lutherse Burgwal.

Dinsdag 14 november vond de tweede bijeenkomst van de klankbordgroep plaats van 19.00 tot 20.30 uur, locatie Stadhuis, Spui 68-70. De agenda was als volgt: opening, voorstelronde, presentatie tellingen auto/fiets, ervaringen fase 1 delen, vervolgtraject, rondvraag, sluiting.

Het Oude Centrum

Wijkinloop

De Wijkinloop is elke  donderdag van 16:00 tot 19:00 uur op Paviljoensgracht 56