Het Oude Centrum

The Grey Space in the Middle verliest mogelijk subsidie

Het pand ligt in het hart van het ouden centrum en herbergt een grote projectruimte met een café, een klein buitenterras en een podium in de kelder: The Grey Space in the Middle, een plek waar evenementen, clubavonden en diverse exposities worden georganiseerd. Ondanks de drukke agenda en de populariteit onder jongeren, is de toekomst van The Grey Space onzeker. Een gemeentelijke adviescommissie heeft voorgesteld om de stichting de komende jaren geen subsidie te verlenen, wat tot onvrede heeft geleid bij zowel de organisatie als haar fans.

tekst gaat verder onder afbeelding

De gemeente Den Haag beslist eens in de vier jaar welke culturele instellingen financiële steun ontvangen, met een totaal budget van ruim 70 miljoen euro. Om te voorkomen dat de politiek zich inhoudelijk moet uitspreken over kunst, worden de aanvragen beoordeeld door een onafhankelijke commissie. Het advies van deze commissie, onder leiding van de voormalige Amsterdamse wethouder Freek Ossel, werd op vrijdag 7 juni overhandigd aan wethouder Saskia Bruines (D66, cultuur).

Geen positief advies
In totaal hebben 91 instellingen een aanvraag ingediend. Hiervan ontvingen zeventig een positief advies, terwijl 21 instellingen, waaronder 3voor12, Beeld & Geluid Den Haag, Museum Beelden aan Zee, Pulchri Studio, Theater Branoul en dus ook The Grey Space in the Middle, de commissie niet wisten te overtuigen.

tekst gaat verder onder afbeelding

Bittere Pil
Het negatieve subsidieadvies (gevraagd subsidiebedrag: € 230.000,00) is een bittere pil voor The Grey Space. “Zonder subsidie kun je dit gewoon niet doen,” verzucht oprichter Marijke Cobbenhagen. “Hoe gezond je verdienmodel ook is, dat heb ik de afgelopen jaren wel geleerd.” Ondanks de tegenslag wil zij, samen met het hele team van The Grey Space, de hoop niet opgeven. “We zijn nog niet uitgestreden.”

Advies Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2025-2028
De commissie waardeert de unieke positie van The Grey Space in the Middle in het culturele landschap van Den Haag. Echter, door het gebrek aan concrete voorbeelden, toelichting, onderbouwing en toekomstplannen, kan zij de artistieke kwaliteit en de intenties van de instelling moeilijk beoordelen. Daarnaast bemoeilijkt het ontbreken van een duidelijke rolomschrijving van The Grey Space in the Middle, een concrete programmering en specifieke namen, de beoordeling van de vakdeskundigheid. Hierdoor is de commissie niet voldoende overtuigd dat The Grey Space in the Middle substantieel kan bijdragen aan vernieuwing binnen de culturele sector.

Hoopvol
Er zijn zorgen over de toekomst. “Als je het gevoel hebt dat je jezelf op de kaart hebt gezet en dan weer moet overleven, is dat niet prettig. Dat wil ik ons team niet aandoen. Zonder subsidie red je het gewoon niet, hoe jammer dat ook is,” zegt kunstenaar Martijn van Boven. Van Boven noemt de beslissing van de gemeente Den Haag zorgelijk. “The Grey Space is ontstaan vanuit een visie op kunst en cultuur in de 21e eeuw. Deze gedachte wordt nu de nek omgedraaid, wat een stap achteruit betekent voor het al schrale culturele aanbod.” Ook de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten en het Rewire Festival spreken hun steun uit voor The Grey Space. “We hopen dat de gemeente een manier vindt om deze belangrijke plek te steunen.”

Diversiteit en inclusie
Ook in de politiek zijn er zorgen over het mogelijke verdwijnen van The Grey Space. De Haagse Stadspartij bijvoorbeeld vraagt de adviescommissie om meer aandacht voor jeugd en diversiteit. “We zien dat instellingen en podia die zich richten op underground en nachtcultuur buiten de boot vallen of weinig steun krijgen.”

De Commissie heeft de aanvraag van The Grey Space in the Middle aandachtig gelezen en als eerste beoordeeld op de criteria artistiek-inhoudelijk beleid en zakelijk beleid. Na behandeling van de aanvraag in de commissievergadering heeft de Commissie minder dan de minimaal benodigde 14 punten toegekend aan het criterium artistiek-inhoudelijk beleid. Volgens de Subsidieregeling meerjarenbeleidsplan kunst en cultuur 2025-2028 categorie B Den Haag 2023 artikel 7:4, lid 2 is een score van minder dan 14 punten op een van deze criteria een harde grond voor afwijzing van de subsidieaanvraag. Daarom heeft de Commissie de aanvraag niet beoordeeld op het criterium diversiteit en inclusie.

Conclusie en advies Adviescommissie: De Commissie adviseert om deze aanvraag van Stichting The Grey Space in the Middle niet te honoreren.

Hele rapport hier te downloaden..

Anne Noorman, herschreven en aangevuld door Jacob

Het Oude Centrum

Wijkinloop

De Wijkinloop is elke  donderdag van 16:00 tot 19:00 uur op Paviljoensgracht 56