Het Oude Centrum

Overlast Gray Space in the Middle

“The Grey Space in the Middle: a gallery by day, and a pulsating club by night.”

Op 21 februari 2019 werd bekendgemaakt dat voor de Paviljoensgracht 20 en 24 de middelzware horeca vergunning in een zware vergunning zou worden omgezet, dit voor een periode van 5 jaar. In het eerste kwartaal van dit jaar liep de tijdelijke vergunning af. Op 29 augustus 2023 werd ook nog eens een zomerterras vergunning tot 29 augustus 2028 verleend. Als gevolg hiervan mag van 1 maart tot en met 31 oktober jaarlijks een zomerterras aan de gevel geplaatst worden. Dit terras mag daarbij geen hinder opleveren, dit is blijkbaar wel het geval.

Aan de voorkant een joelende massa, binnen de loeiende bass
De focus van The Grey Space in the Middle komt te liggen op het tijdslot tussen 17:00 en 03:00 uur, waarin de organisatie kunstprogramma’s gaat combineren met eten en nachtcultuur. Een omwonende spreekt nu al vol afschuw over geluidsoverlast, en denkt zelfs na over verhuizen. De nachtelijke bassgeluiden zorgen bij hem voor een constante spanning en wel op zo’n manier dat het naar eigen zeggen z’n leven grondig verpest. Een bewoonster van de Katerstraat geeft aan dat de herrie op het terras voor slapeloze nachten zorgt. Deze en andere bewoners kregen 10 juni vanaf 17:00 uur aan de Paviljoensgracht 20 de mogelijkheid hun grieven te uiten en zich te verenigen zodat ze bij een vergunningaanvraag gewichtiger bezwaar kunnen maken.

Geluid mag in de nacht ‘aan de gevel’ niet meer dan 40 decibel zijn. De geluidsnorm binnenin de woning is ’s nachts 25 decibel.

Gratis App om decibels te meten: Decibel X: DB Geluidsmeter

Melden overlast:
https://eloket.odh.nl/overlastmeldingformulier

Regelmatig overlast van luidruchtige mensen op het terras? Neem dan contact op met de politie via telefoonnummer 0900 – 8844.

Het Oude Centrum

Wijkinloop

De Wijkinloop is elke  donderdag van 16:00 tot 19:00 uur op Paviljoensgracht 56