Het Oude Centrum

Omgevingsvergunning Zware Horeca aanvraag The Grey Space

The Grey Space heeft nu de Omgevingsvergunning Zware Horeca aangevraagd.
Als onderdeel van de ontheffingsprocedure worden belanghebbenden door de gemeente in de gelegenheid gesteld om tegen het voorgenomen besluit een zienswijze in te dienen. Lees hier hoe je dat doet. Als de vergunning is vergeven kan er pas bezwaar gemaakt worden.

Zienswijze

Een zienswijze is niet anders dan een brief aan de gemeenteraad waarin u uw mening geeft over het nieuwe plan. Het is noodzakelijk dat u uw bezwaren hierin volledig omschrijft. Als u dit niet doet, vervalt ook de mogelijkheid om op dat punt beroep in te stellen nadat het bestemmingsplan is vastgesteld. Het is dus van belang om snel inzicht te krijgen in wat uw bezwaren precies inhouden en om deze tijdig in te dienen.

Vermeld in de zienswijze in ieder geval het volgende:

 • Uw naam en adres;
 • De datum;
 • Het voorgenomen plan of besluit waarover u een zienswijze indient (Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Paviljoensgracht 20, 2512 BP ‘s-Gravenhage, Paviljoensgracht 20, 2512 BP ‘s-Gravenhage);
 • Het dossiernummer van het voorgenomen plan of besluit (VTH2024-07535);
 • De redenen waarom u een zienswijze indient, en;
 • Onderteken de brief met uw handtekening.
  Tips voor de inhoud
 • Probeer de zienswijze kort en bondig te houden. Dit zorgt ervoor dat de boodschap duidelijk overkomt. Een kort en bondige schrijfstijl leest makkelijker en voorkomt bovendien misverstanden.
 • Let goed op wat er precies verandert.
 • Probeer zo objectief mogelijk te blijven.
 • Geef duidelijk aan waarom uw belang wordt geschaad.
 • Wijs op goede alternatieven.

U kunt een zienswijze slechts voor een beperkte tijd indienen, nadat het bestemmingsplan ter inzage is gelegd. Het is belangrijk dat u binnen de gestelde periode uw bezwaren kenbaar maakt. Als u dit niet doet zullen uw bezwaren niet in behandeling genomen worden.


Het Oude Centrum

Wijkinloop

De Wijkinloop is elke  donderdag van 16:00 tot 19:00 uur op Paviljoensgracht 56