Het Oude Centrum

Meldingen buitenruimte

Ziet je iets in de omgeving dat niet zo hoort? Dan kan je dit melden bij de gemeente. Maak je melding via de Buitenbeter-app te downloaden op: https://www.buitenbeter.nl/ of via https://meldingen.denhaag.nl/incident/beschrijf (aanbevolen), of telefonisch (14 040). De gemeente neemt je melding in behandeling. Voor de volledigheid: de My Clean City app wordt nog tot eind 2024 gebruikt en daarna vervangen door de Signalen app.

Het Oude Centrum

Wijkinloop

De Wijkinloop is elke  donderdag van 16:00 tot 19:00 uur op Paviljoensgracht 56