Het Oude Centrum

Meld je aan bij de werkgroep Groene Kern


In onze wijk zijn veel initiatieven om de buurt te vergroenen. Naar aanleiding van vragen tijdens het leefbaarheidsoverleg om meer steun van de gemeente hierbij is met een aantal bewoners, de opbouwwerker Marnix Hack en het bestuur van de wijkorganisatie de werkgroep Groene kern opgericht. Deze werkgroep, onder voorzitterschap van Marnix Hack, onderhoudt contacten met de gemeente en Duurzaam Den Haag om initiatieven van vergroening tot uitvoer te brengen.


Elke tweede dinsdag van de maand komt de werkgroep om 19.30 uur bij elkaar in de huiskamer van de wijkorganisatie aan de Paviljoensgracht 56. Iedereen kan aansluiten bij dit overleg.Tijdens het overleg wordt de actielijst doorgenomen en een vragen- en wensenlijst opgesteld om aan de gemeente voor te leggen. informatie over de voortgang van de werkgroep vindt u op deze website.
De eerstvolgende bijeenkomst: dinsdag 9 juli om 19.30 uur in de huiskamer van de wijkorganisatie Paviljoensgracht 56.

Lijst met vragen aan de gemeente: opgesteld op 11 juni

 • Afspraken maken over zelfbeheer van geveltuinen met groenbeheer. Voorkomen van ongewenst onderhoud waardoor aanplant verdwijnt zoals hoek Kranestraat/Amsterdamse Veerkade;
 • Plantenmarkt; deskundig advies van wijkhovenier over verplaatsen van planten;
 • Buitenkranen aansluiten in de wijk;
 • Vergroening van en verdere plannen voor het Helena van Doeverenplantsoen;
 • Wat is de status van de Groene Kansenkaart?
 • Blinde muur vergroenen in het laatste gedeelte van de Nieuwe Molstraat richting Wagenstraat; Voorstel om dit als eerst aan te pakken.
 • Op Buitenom wordt de kade verbeterd. Kan op die plek boomspiegel starten?
 • Hoe wordt keuze gemaakt voor het planten van bomen? Hoe hoe kunnen bewoners daarop invloed uitoefenen?
 • Wat zijn de koppelkansen in de wijk met betrekking tot groen?
 • Wijkbreed meer bomen planten. Boomspiegels vergroten;
 • Wat wordt gedaan aan de invasieve exoten o.a.: Duizendknoop en de Hemelboom?
 • Volgens de bomen app staan er Hemelbomen op de Stille Veerkade, terwijl er een verordening EU 1143/2014 hiervoor van kracht is?
 • Contact met de Ooievaart over de grachten-planten samenwerking?
 • Aanleg van compostplekken in de wijk?
 • Kunnen werk- en onderhoudsdagen worden aangekondigd? Waar is dat te vinden?
 • Herstel perkje op kruispunt Boekhorststraat/ Nieuwe Molstraat
 • Opknapbeurt Rozemarijnhof. 

Het Oude Centrum

Wijkinloop

De Wijkinloop is elke  donderdag van 16:00 tot 19:00 uur op Paviljoensgracht 56