Het Oude Centrum

Mei | Open Joodse Huizen dagen | Gratis

Open Joodse Huizen | Huizen van Verzet is een jaarlijks terugkerend evenement met levendige herdenkingen. Vertellers, bezoekers en bewoners delen verhalen in woningen waar Joden of mensen in het verzet leefden en werkten vóór, tijdens en kort na de Tweede Wereldoorlog. Er wordt ook aandacht besteed aan verhalen over verzet. Elke bijeenkomst duurt hoogstens één uur. Tenzij anders vermeld, is aanmelden niet vereist.

Het Oude Centrum

Wijkinloop

De Wijkinloop is elke  donderdag van 16:00 tot 19:00 uur op Paviljoensgracht 56