Het Oude Centrum

Hulp enquête wijkagenda

Afgelopen week heb je een brief van de gemeente geadresseerd “Aan de bewoners van Het Oude Centrum” in je brievenbus gekregen. Een belangrijke brief omdat hierin wordt gevraagd of je de vragenlijst wilt invullen over wat goed gaat en wat beter kan in Het Oude Centrum. Deze informatie wordt door de gemeente gebruikt om de wijkagenda samen te stellen voor de periode van 2025 – 2029. Deze agenda is een plan waarin de belangrijkste thema’s staan om onder andere de leefbaarheid in de wijk te verbeteren. Uw inbreng daarbij via de vragenlijst is daarbij dus van belang.

Heb je de brief weggegooid, niet gezien of niet ontvangen, geen probleem. De vragenlijst kan je ook zonder deze brief online invullen via de link: www.denhaag.nl/wijkagenda
Vul je de vragenlijst liever op papier in of heb je hulp nodig bij het invullen van de vragenlijst? Kom dan op donderdag 23, 30 mei en 6 juni tijdens de inloop van 16.00-19.00 uur naar de inloop in de buurtkamer : Paviljoensgracht 56. Daar zit dan een team klaar om je vragen te beantwoorden en hulp te bieden bij het online invullen van de lijst.

Het Oude Centrum

Wijkinloop

De Wijkinloop is elke  donderdag van 16:00 tot 19:00 uur op Paviljoensgracht 56