Nieuws


Berichten Currently viewing the category: "Bewonersmagazine"

Download als pdf Naar aanleiding van o.a. van bewoners ontvangen stoepspreuken, adviezen van het Vooroverleg Verkeerszaken (VOV) en de Advies Commissie Openbare Ruimte (ACOR) is het concept op onderdelen aangepast. De belangrijkste wijzigingen zijn: – tekstuele aanpassingen in de inleiding; – maatvoering principe profielen aangepast; rijbaanbreedte Stationsweg is van 6.00 m teruggegaan naar 5.75…(Read More)

Het concept Programma van Eisen voor de Loper Oude Centrum waar we eerder over schreven is na reacties van Buurtoverleg Het Oude Centrum en Stationswerk aangepast. Als tweede document kunt u de aangepaste schetsmatige verkenning bekijken. Het is ook hier te bekijken/downloaden Het is ook hier te bekijken/downloaden…(Read More)

PageLines