Nieuws


Berichten Currently viewing the category: "Activiteit"

Vier avonden over de nieuwe omgevingswet Uitnodiging en programma  Bewonersorganisatie De Groene Eland en de Haagse Mug nodigen u uit voor het bijwonen van vier avonden over de nieuwe omgevingswet. De omgevingswet bepaalt per 2021 de fysieke leefomgeving van uw/jouw buurt en stad. Hoe staat het uw/jouw zeggenschap? In 2021 moeten alle Nederlandse…(Read More)

Uitnodiging Van Buurtoverleg worden wij een Buurtcollectief Het Oude Centrum, van vooral praten gaan we als bewonersorganisatie over op vooral doen. En dan niet alles zelf doen maar meer faciliteren dat buurtbewoners hun ‘ding’ kunnen doen en van elkaar weten waar iedereen mee bezig is. Heb je zin in een borrel met het nieuwe Buurtcollectief…(Read More)

Afgelopen zomer heeft Buurtoverleg het Oude Centrum met ondersteuning van de gemeente Den Haag ConteXt-adviseurs ingehuurd om op vernieuwde wijze de opinie van de bewoners te inventariseren. Dit heeft geresulteerd in ‘Ranking the Spot’. Naar aanleiding van de uitkomsten van ‘Ranking the Spot’ is er besloten om door middel van een inspiratiemiddag de bewoners…(Read More)

Op dinsdagavond 26 januari heeft de Wijkontwikkelingsmaatschappij (WOM) Stationsbuurt – Oude Centrum een inloopbijeenkomst georganiseerd in verband met de voorgenomen herontwikkeling van het voormalige Broekenhuispand aan de Boekhorststraat 47 en 49. Sinds eind 2015 heeft de WOM de planontwikkeling van dit pand ter hand genomen. Tijdens de bijeenkomst heeft de WOM de eerste plannen laten…(Read More)

Vitaliteitsaward Op 2 juni 2016 wordt de Vitaliteitsaward uitgereikt aan Hagenaars die de uitdaging durven aan te gaan om met goede ideeën of initiatieven te komen die de leefbaarheid in de stad voor senioren nog verder verbeteren. De Vitaliteitsaward is een waarderingsprijs voor initiatieven van Hagenaars om te werken aan een seniorvriendelijke stad. De…(Read More)

Dancing on the Spots

Zaterdag 14 november nodigt Buurtoverleg Het Oude Centrum bewoners, ondernemers en andere vrienden van de wijk graag uit voor een inspiratiemiddag. Meedenken én doen over verschillende thema’s in de wijk? Schrijf je in…(Read More)

Sint Maarten

Sint Maarten 11 november 2015 Doe je mee? Je hoeft je niet op te geven, je kan gewoon komen met je lampion. Neem je vriendjes mee!!! Om 17.45 uur verzamelen ouders en kinderen bij de Rozentuin. (ingang Brouwersgracht 28) Om 18.00 uur gaan we zingend langs het Hoge Zand, de Lange Beestenmarkt, de…(Read More)

PageLines