Het Oude Centrum

Burgemeester in Hof van Wouw

In onze wijk ligt een verborgen monumentaal hof met een bijzondere geschiedenis, exclusief voor vrouwen. Dit hof, gesticht in 1647 door Cornelia van Wouw, was bedoeld om alleenstaande vrouwen een veilige plek te bieden. Ook in 2024 wordt het hof nog steeds door deze doelgroep bewoond. 29 juni vierden de bewoners van het Hof van Wouw een speciale gelegenheid. De burgemeester kwam langs om een boek over de rijke geschiedenis van het hof in ontvangst te nemen.

In opdracht van het regentencollege van de Hof van Wouw ben ik in de geschiedenis van dit 17e eeuwse liefdadigheidshofje gedoken. De onderzoeksresultaten heb ik in dit boek beschreven. Het was een mooi en veelzijdig project, dat werd afgesloten met het “ter perse gaan” van de tekst.

– Marjolein Jorna

Oase in de stad

Het complex bestaat momenteel uit zeventien huisjes, inclusief het regentenhuis en het beheerdershuis. Oorspronkelijk was het hof bedoeld voor alleenstaande protestants-christelijke vrouwen. De criteria voor bewoning staan nog steeds duidelijk beschreven in het testament van Cornelia van Wouw. De huidige bewoners zijn nog steeds alleenstaande vrouwen, hoewel religie tegenwoordig een minder prominente rol speelt.

Voor degenen die graag in het Hof van Wouw willen wonen, is veel geluk nodig. Er is momenteel namelijk veel interesse om in een hof te wonen. “Je schrijft je eerst in,” legt een bewoonster uit. “Als er een woning vrijkomt, nodigt de beheerster vijf mensen uit. Vervolgens zit je met twee regentessen aan tafel, die je allerlei vragen stellen.”

Familieleden van Cornelia van Wouw in het bestuur

Tot op heden worden de bewoonsters nog steeds gekozen volgens de regels uit het testament van Cornelia van Wouw. Om deze regels te handhaven, heeft de stichtster bepaald dat de nakomelingen van haar broers en zuster het Hof zouden moeten besturen. Deze wens wordt nog steeds gerespecteerd. Voor degenen die het hof willen bezoeken, is er goed nieuws: er worden rondleidingen gegeven en er is een bed and breakfast waar je kunt overnachten.

Het Oude Centrum

Wijkinloop

De Wijkinloop is elke  donderdag van 16:00 tot 19:00 uur op Paviljoensgracht 56