Het Oude Centrum

Hofje van Nieuwkoop

Johan de Bruijn van Buijtewech, Heer van Nieuwkoop en Achttienhoven, behoorde tot de meest welvarende inwoners van Den Haag toen hij in 1657 overleed. Slechts een week voor zijn overlijden had hij zijn testament herzien, waarin hij vastlegde dat er op zijn tuinen aan de Warmoesstraat een hofje gebouwd moest worden voor weduwen in armoede of behoeftige omstandigheden.

Door middel van grondruil werd de hoofdingang verplaatst naar de Prinsegracht, een locatie waar destijds vele prachtige huizen uit de 17e eeuw stonden. De vermaarde architect Pieter Post werd gekozen om het project vorm te geven. Het hofje omvatte woningen, negen privaten, een waterpomp en een Regentenhuis. Dit Regentenhuis kreeg de naam ‘het Speelhuys’, dienstdoende als ontmoetingsplaats voor welgestelden. Met in totaal 60 woningen groeide het uit tot het grootste hofje in Nederland tijdens die periode. In tegenstelling tot het Hofje van Buytenwech dat door zijn tante in Gouda was gesticht en uitsluitend bedoeld was voor arme katholieke vrouwen, had De Bruijn van Buijtewech uitdrukkelijk vastgesteld dat de toekomstige bewoners van het Nieuwkoopse hofje niet geselecteerd mochten worden op basis van hun religieuze overtuiging.

Het Oude Centrum

Wijkinloop

De Wijkinloop is elke  donderdag van 16:00 tot 19:00 uur op Paviljoensgracht 56