Behoefteonderzoek Helena van Doeverenplantsoen

Op verzoek van Wijkorganisatie Het Oude Centrum heeft Omgevingspsycholoog onderzoek gedaan naar de ervaringen, behoeften en wensen van buurtbewoners ten aanzien van het Helena van Doeverenplantsoen.

Omgevingspsycholoog heeft een vragenlijst afgenomen onder 85 respondenten die wonen in de nabijheid van het park. Daaruit bleek dat slechts 36% van de bevraagde buurtbewoners gebruik maakt van het plantsoen. De vaakst genoemde reden daarvoor is het laten spelen van de kinderen.

Hier kun u het volledige onderzoek lezen. 

Scroll naar boven