Het Oude Centrum

6 juni, herdenking van het overlijden van Yi Jun


Het Yi Jun Vredesmuseum aan de Wagenstraat is gewijd aan de Koreaanse diplomaat die in 1907 deelnam aan de Tweede Haagse Vredesconferentie. Het museum bevindt zich in het pand waar Yi Jun verbleef tijdens zijn bezoek aan de conferentie. Het biedt een uitgebreide tentoonstelling over zijn leven, werk, en de historische context van zijn missie.

De Koreaanse rechter Yi Jun was een van de drie gezanten die door keizer Gojong van Korea werden gestuurd om de internationale gemeenschap te informeren over de onrechtvaardige annexatie van Korea door Japan. Het doel van hun missie was om steun te krijgen voor Korea’s onafhankelijkheid en om de wereld te informeren over de misstanden die plaatsvonden.

Yi Jun werd niet toegelaten tot de conferentie en werd dood in de Wagenstraat aangetroffen. Zijn mysterieuze dood maakte hem beroemd in Korea. In het museum zijn vredesboodschappen te zien en persoonlijke bezittingen van Yi Jun. Over zijn dood doen veel speculaties de ronde, maar de ware oorzaak is nooit achterhaald. Elk jaar wordt zijn dood herdacht. Zo ook nu, de 117e commemoration day.

Dit bericht in het Koreaans

에 있는 이준 평화 박물관은 1907년 제2차 헤이그 평화 회의에 참가한 한국 외교관을 기리는 곳입니다. 박물관은 이준이 학회 참석 당시 머물렀던 건물에 자리잡고 있다. 그의 삶과 업적, 그리고 그의 사명의 역사적 맥락에 대한 포괄적인 전시를 제공합니다.

한국 판사 이준은 일본의 부당한 한국 병합을 국제 사회에 알리기 위해 한국 고종 황제가 보낸 세 명의 사절 중 한 명이었습니다. 그들의 임무의 목적은 한국의 독립에 대한 지지를 얻고 현재 일어나고 있는 학대에 대해 세계에 알리는 것이었습니다.

이준은 회의에 참석하지 못했고 Wagenstraat에서 죽은 채 발견되었습니다. 그의 신비한 죽음은 그를 한국에서 유명하게 만들었습니다. 박물관에는 평화의 메시지와 이준의 개인 소지품이 소장되어 있습니다. 그의 죽음에 대해 많은 추측이 있지만 실제 원인은 밝혀지지 않았습니다. 그의 죽음은 매년 기념됩니다. 117주년 기념일인 지금도 마찬가지다.

Het Oude Centrum

Wijkinloop

De Wijkinloop is elke  donderdag van 16:00 tot 19:00 uur op Paviljoensgracht 56